Jan Thore Nerhus foran politihuset i Ski.
Jan Thore Nerhus foran politihuset i Ski.

Suksess i Follo politidistrikt

Omorganiseringen i Follo politidistrikt har gitt store, organisasjonsmessige forbedringer.

Publisert Sist oppdatert

Store reformer og nedleggelse av 13 driftsenheter skapte misnøye da reformen i Follo ble varslet. Men noen år senere, har pipa fått en annen lyd.

– Resultatet er at også de ansatte er mer fornøyde enn før, sier lokallagsleder Jahn Thore Nerhus i Politiets Fellesforbund (PF) Follo.

Han viser til at de ansatte melder om bedre fellesskap, og at de nå er innrettet mot bedre samarbeid. Nerhus roser også egen ledelse, som la an til en bred og god involvering fra de ansattes side.

Han peker også på at politidistriktet nå har fått bedre ledelse på områder som forebyggende tjeneste, etterforsking og forvaltningsmessige gjøremål.

− Ledelsen hos oss har i større grad blitt profesjonalisert.

Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har evaluert omorganiseringen i Follo. I evalueringsrapporten som i sum er positiv, pekes det på en rekke faktorer som gjorde at resultatet ble bra. Spesielt analysen som ble gjort i forkant, høster anerkjennelse.

I tillegg beskrives prosessen underveis, med bred involvering av både ansatte og berørte kommuner, som god. Det endelige resultatet ble vesentlig preget av innspill fra ordførerne som ble berørt.

I 2007 besto Follo politidistrikt av to politistasjoner og 11 lensmannskontorer, i tillegg til retts- og påtale, administrasjon og PST.

Fra 2011 omorganiserte politidistriktet slik at publikum nå betjenes fra to politistasjoner. Alle lensmannskontorene er borte, bortsett fra et avdelingskontor i Eidsberg (tidligere lensmannskontor), som holder åpent noen timer i uka.