Et egyptisk pass sjekkes på Storskog grensekontrollsted.
Et egyptisk pass sjekkes på Storskog grensekontrollsted.

Styrker opplæring i utlendingsarbeid på PHS

Utlendingsarbeid blir større del av politiutdanningen.

Publisert Sist oppdatert

Asyltilstrømningen til Norge påvirker politiet. I dag kan Politiforum fortelle at Politiets utlendingsenhet har ansatt over 100 nye politifolk i høst som følge av økt arbeidsmengde, og PU har lyst ut 100 til.

Nå opplyser Politihøgskolen at opplæring innen utlendingsfeltet vil bli intensivert.

– Dette er et felt som stadig blir mere aktuelt og som vil bli viet mere oppmerksomhet i fagplanene og undervisningen ved Politihøgskolen i tiden fremover, skriver Hilde Sørum, stuieleder i orden og beredskap på PHS, til Politiforum.

Dokumentkontroll gjennom alle årene

I dag dekkes feltet på PHS gjennom utlendingsrett i emnet forvaltningsrett, samt at studenter i B2 skal gjennom opplæring i ID-arbeid og dokumentkontroll. Fra neste år vil sistnevnte også være i fagplanene for B1 og B3, forteller Sørum.

– Vi skal i desember ha et seminar for alle lærerne hvor de skal få opplæring bl a dokumentkontroll og ID-arbeid. Dette for at lærerne skal få et bedre utgangspunkt for å velge hva vi skal undervise studentene i, og for å få dette inn i fagplanene.

I tillegg legger skolen til grunn at tjenesten i distrikter og særorganer som PU, vil bidra med en viss opplæring av studentene fra arbeidsgivers side.

– De nyutdannete fra PHS har en solid base for ulike typer arbeid i etaten og det å tilegne seg ny kunnskap, mener Sørum.