- Streiker så lenge som nødvendig

Kun en gang tidligere i moderne tid har politiet streiket. Våren 1995 ble streiken stanset av regjeringen etter fire dager.

Publisert Sist oppdatert

Det var en endring i politiloven i 1994 som åpnet for at det ble lovlig for politiet å gå ut i streik.

Våren etterpå, i 1995, kom den første politistreiken i moderne tid. Den ble avbrutt av regjeringen gjennom lov om tvungen lønnsnemnd etter kun fire dager, ut ifra hensynet til liv og helse i forbindelse med storflommen på Østlandet.

- Vi står på

Nå er 717 politiansatte landet over igjen i streik.

- Streik er jo et virkemiddel vi må bruke. Unio forhandler for os, og da støtter vi opp om dem når det er brudd. Vi har en god beredskap for streik, sier en ansatt ved Sentrum politistasjon, som ikke ønsker å stå fram med fullt navn.

Politibetjenten har ingen formening om hvor lenge han tror streiken kan komme til å vare.

- Men vi skal stå på, og streiker så lenge som nødvendig.

Får konsekvenser

Streiken får blant annet konsekvenser for utstedelsen av pass og andre publikumshenvendelser. Søndre Buskerud politidistrikt melder blant annet om at publikum må påregne forsinkelser.

I Kristiansand tas 25 UP-mannskaper av veiene.

For politibetjenten som Politiforum møter utenfor Sentrum politistasjon i Oslo, kom streiken litt overraskende.

- Jeg trodde nok at partene kom til å komme til enighet, men vi har hele tiden forberedt oss på streik, understreker han.