Store mørketall

495 personer har blitt anmeldt for brudd på innreiseforbudet siden 2007.

Publisert Sist oppdatert

Dette er antallet registrerte anmeldelser fra 2007 til 2011, i både Grenseløs-prosjektet og Oslo politidistrikt.

Anmeldelsene er uavhengig av domfellelse og om det gjaldt første eller andregangs brudd på innreiseforbudet.

Mens Oslo politidistrikt står for brorparten av anmeldelsene, med 394 i tallet, ble det i Grenseløs-prosjektet registrert 101 slike anmeldelser i samme periode.

– Vi har også i flere saker sett at personer som er utvist fra landet ikke anmeldes for ulovlig innreise, men kun sendes ut i henhold til det tidligere utvisningsvedtaket. Det er etter mitt syn svært uheldig, sier politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen i Grenseløs.

Disse blir ikke fanget opp av statistikken, noe som betyr at det reelle tallet dermed er høyere enn politiets tall viser.

I tillegg kommer de som bryter innreiseforbudet, men ikke blir fanget opp av politiet – et stort mørketall som ikke Abrahamsen vil spekulere i.

– Det er en umulig øvelse, men det er grunn til å frykte at de reelle tallene er betydelig høyere, sier han.

– I tillegg kommer politiets virksomhet for øvrig. Men at vi bare på vårt begrensede område, med kun vinningskriminelle, har pågrepet fl ere titalls personer, sier litt om at omfanget er stort.