- Storberget mangler respekt for loven

Jusprofessor Eivind Smith mener det er prinsippløst av KnutStorberget å forsøke å beholde politidirektør Ingelin Killengreen.

Publisert Sist oppdatert

- I en rettsstat skal loven gjelde uavhengig av person,tordner jusprofessor Smith til Dagbladet.

Ingelin Killengreen ble utnevnt til direktør forPolitidirektoratet i 2000 i et åremål på seks år. I 2006 ble åremålet forlengetmed tre år. Justisminister Knut Storberget er så fornøyd med Killengreen at hanpersonlig forsøker å endre loven for at politidirektøren skal fortsette til2012.
Politiforum har skrevet en rekke saker om dette temaet og saken har vakt storoppmerksomhet i media.


I sitt svar på Justisdepartementets høringsbrev, konkluderer Fornyings- ogadministrasjonsdepartementet (FAD), som ansvarlig departement forarbeidsrettslig regelverk i staten:
«En slik endring av en åremålsperiode som allerede er påbegynt, strider motgrunnleggende prinsipper ved statens åremålsordning».
Jusprofessor Eivind Smith er helt enig med FADs vurdering.
- For meg har ikke dette noe med personen å gjøre. Men det er -prinsippløst og uttrykk for manglende respekt for loven som hovedform forgenerell regulering av samfunnet å fremme lovendring på et slikt grunnlag.Fornyings- og Administrasjonsdepartementet har noen meget gode poenger i sitthøringssvar, sier Smith, som er landets fremste ekspert på offentlig rett,ifølge Dagbladet.