Stor usikkerhet i utlendingsseksjonen

Flere ansatte på utlendingsseksjonen i Østfold ser seg om etter jobber utenfor etaten.

Publisert Sist oppdatert

– Det var sagt at det skulle komme et skriv fra Justisdepartementet før påske, men det har vi ikke sett noe til. At vi ikke vet hva som skjer, skaper stor usikkerhet. Det gjør også at enkelte har begynt å se seg om etter andre jobber utenfor politiet, sier seksjonsleder Merete Christin Beck ved utlendingsseksjonen i Østfoldpolitidistrikt.

Dersom flere av de tolv ansatte slutter, kan det bli kritisk for de som sitter igjen, frykter Beck.

– Det krever jo en del opplæring for de nyansatte. Frykten er at vi som da sitter igjen får store problemer med økning av restanser og lengre ventetid for publikum.

Færre politisivile

Førstelinjeprosjektet innebærer at søknadsbehandling av oppholds-, statsborger-, og EØS-saker skal overføres fra politiet til UDI.

Overføringen skal starte høsten 2012, og være avsluttet innen utgangen av 2015, men hvordan prosjektet skal gjennomføres, hersker det fortsatt stor usikkerhet rundt.

Østlandet, med Romerike, Follo, Oslo og Østfold PD, er først ut. De sivilt ansatte som har mer enn 50 prosent av arbeidsoppgavene innenfor det berørte feltet, har rett til å følge jobben sin til UDI.

– Ingen her ønsker å flytte til Oslo. Vi er opptatt av hvordan de som ikke vil flytte blir håndtert, og hva som skjer med de som blir igjen. Det er viktig at Østfold PD sitter igjen med nok ressurser til å gjennomføre de oppgavene som vi fortsatt skal beholde, understreker Beck.

I Østfold PD er det i dag 12 stillinger i utlendingsseksjonen, som holder til i Sarpsborg. 11 av disse er sivile.

– Betyr dette at det blir færre politisivile?

– Ja. Hvor mange, kommer an på hvilke oppgaver som blir igjen. Det er sagt at utvisnings- og bortvisningssaker skal være igjen i distriktet. Vi er organisert slik at det er fire som jobber med disse sakene, men de gjør også andre ting. Det er veldig få spesialister her.

Venter på justis

Det skal etter planen opprettes 11 regionkontorer og seks støttekontorer som skal ta seg av disse sakene. På Østlandet er sannsynligheten stor for at regionkontoret havner i Oslo.

– Så er det usikkerhet rundt hvor støttekontorene skal være. Blir et av dem i Østfold? Vi har jo allerede sentralisert seksjonen vår i Sarpsborg, sier Beck.

– Har dere fått noen signaler om dette?

– Nei. Vi har ikke hørt noe, svarer hun.

– Hva vil dere foreta dere framover?

– Vi venter på skrivet fra Justisdepartementet. Det blir spennende for mange, tror jeg, i forhold til hva som står der, og hvor detaljert det er. Førstelinjeprosjektet skal gjennomføres, så den beslutningen er tatt. Det får vi ikke gjort noe med, så det er først og fremst skrivet vi er interessert i nå. Jeg vil tro det er neste skritt.