Stoler fortsatt på politiet

Politiet nyter fortsatt stor tillit blant innbyggerne iOslo.

Publisert Sist oppdatert
Tillit. Denne unge kvinnen mener det ertrygt og godt at politiet er synlig i gatebildet. Bildet er tatt natt til lørdag da Oslo-politiet stilte med 100 ekstra mann (foto: Thomas Berg).

Det kommer frem i en spørreundersøkelse Respons fra utførtpå oppdrag for Aftenposten.

Nesten to av tre Oslo-borgere har ikke endret syn påpolitiet til tross for få politifolk på jobb og store medieoppslag ompolitikrise og underbemannede operasjonssentraler.

- Det er gledelig å se at folk er nyansert, og detoverrasker meg heller ikke. Jeg er helt overbevist om at folk danner seg etinntrykk av sitt politi i møtet mellom politi og publikum. Hvordan de der blirbehandlet, og mottatt av politiet er viktigst, sier forbundsleder ArneJohannessen i Politiets Fellesforbund til Aftenposten.

Av de spurte, er det bare 26 prosent som sier de har fått etmer negativt inntrykk av politiet.

Justisminister Knut Storberget sier til Aftenposten atpolitiet har en sjelden høyt tillit og står sterkt.

- Jeg tror mange ser at det produseres godt i politi-Norge,og at oppklaring og etterforskning skjer stadig raskere, sier Storberget,ifølge Aftenposten.

Politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, innrømmer at han harvært bekymret for politiets omdømme denne høsten.

- Politiet i Oslo har utført mye bra politiarbeid. Men deter blitt tydeliggjort at vi har behov for flere ansatte for å få gjort en endabedre jobb, sier Gjengedal til Aftenposten.

Ifølge Aftenposten oppfatter over halvparten av befolkningenat høstens politisituasjon er en organisert aksjon.