Nobelprisutdelingen i Oslo 2012.
Nobelprisutdelingen i Oslo 2012.

Solid Nobel-innsats

Etter Nobelprisutdelingen i desember var det helt stille rundtpolitiinnsatsen. ­– Det ermålestokken på at vi gjorde en respektabel jobb.

Publisert Sist oppdatert

Det sier stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt. Fjorårets nobelprisutdeling ga Oslo-politiet rekordmange VIP-personer å forholde seg til. I stedet for én prisvinner, kom det nærmere 20 stats- og regjeringssjefer til prisutdelingen.

I tillegg kom et stort antall personer som var med i de ulike lands delegasjoner. Alle med ulike behov for sikkerhetsoppfølging og trusselvurderinger.

For politiet er Nobelprisutdelingen en sikkerhetsmessig utfordring ut fra at både tid og sted er kjent lang tid i forveien, noe som gir grupperinger gode muligheter til å innrette seg etter dette. Fordelen var at de offisielle bekreftelsene på deltagerne kom sent.

Ukjent kostnad

Oslo-politiet kjenner ennå ikke sluttsummen for politiinnsatsen.

­– Størrelsorden på arrangementet var av en slik art at det er krevende å bære alle utgiftene innenfor ordinært budsjett, selv for et stort politidistrikt som Oslo. Det som ligger i rammene er tilpasset en mer ordinær prisutdeling, sier Fredriksen.

Ut fra norske forhold var det rekordmange regjerings- og statsoverhoder som besøkte Oslo disse desemberdagene.

– Uansett trusselvurdering, tar vi aldri lett på slike oppdrag. Hele arrangementet utgjorde en dimensjon langt ut over det som er vanlig. Men arrangementet gikk veldig bra sett fra vårt ståsted. Vi hadde noen forebyggende inngrep, og vi så flere eksempler på godt samarbeid mellom norsk og andre lands politi.

Fredriksen er opptatt av å vise hva norsk politi står for.

– Med rette er vi utfordret på en rekke områder etter 22. juli. Men på noen områder har vi bestandig levert godt, og dét skal vi videreføre på en god måte. For omdømmet til politiet er det viktig å vise at vi til daglig leverer. Og ikke minst ved større operasjoner slik som en Nobelprisutdeling er, sier stabssjefen, og viser til at det er gjennom utført handling at omdømme bygges.

– Når vi etter arrangementet hørte lite eller ingenting i forhold til en slik massiv politiinnsats, tolker jeg det slik vi lyktes godt. Vi har gode planverk, og har gjort mange erfaringer, samt at vi har kompetent personell i hele linjen, fra yngste betjent til øverste nivå. Når alle gjør det vi har blitt enige om, under tydelig ledelse i alle ledd, så går det bra.

– Alt gikk veldig bra

Et sammensatt trusselbilde, med komplekse utfordringer, ga mange muligheter for å feile.

– Stillheten i ettertid tyder på at alt gikk veldig bra. Det kan du si er vår måte å måle gjennomføringen på. Jo stillere, jo bedre har ofte politiets løsning vært, sier Fredriksen.

Han forteller at de scenarier politiet hadde planlagt for, slo til. Og at de i tillegg var forberedt på det hendelsesstyrte. Fredriksen takker alle mannskapene som bidro, både fra Oslo og andre politidistrikter og særorganer, samt de eksterne som bisto og gjorde jobben mulig. Dette gjelder særlig de sivilt ansatte som stabssjefen sier de ikke hadde klart seg uten.

– Jeg føler at vi vokser på denne type utfordringer. Der hvor mange jobber sammen om et oppdrag, ser vi at dette fremmer helheten og stoltheten i etaten. Jeg mener at vi gjennom dette viser at vi har en god ledelse og kultur, og at det gjøres godt politiarbeid når muligheten ligger til rette for dette, avslutter Fredriksen.