Sniknedleggelse av lensmannsetaten

Det er ikke lenger en selvfølge at politiet stikker innom bygdas bensinstasjon. En lang rekke av landets kommuner er i ferd med å miste sitt lokale polititilbud.

Publisert Sist oppdatert

Flere politimestre tømmer nå lensmannskontorer for politifolk. Politiforum har snakket med tjenestemenn, ordførere og innbyggere på småsteder som oppgir at de føler utrygghet når det lokale politiet forsvinner.

Omorganisering av politiet

Flere av landets politimestre fjerner eller svekker nå lensmannskontorer i en lang rekke kommuner.

Med svært liten innvirkning fra innbyggere og politikere har politimestrene i det stille lagt ned og svekket mange lensmannskontorer.

Dette har ført til protester fra både innbyggere og politikere i berørte kommuner.

Den kommende Resultatreformen fra Justisdepartementet innebærer en omorganisering av politiets driftsstruktur.

Behandlingen av Resultatreformen står på vent til 22. juli-kommisjonen har levert sin rapport

Og verre skal det bli når utrykningsavstandene blir enda lenger.

Gikk i fakkeltog

Med både fakkeltog og underskriftskampanje har innbyggerne i Rennebu kommune engasjert seg for å bevare lokalt politi. Men politimesteren vil ikke høre.

– Vi kan ikke ha det slik at det kan ta opp mot én og en halv time før politiet kommer når det er krise. Over 1000 underskrifter i en kommune med 2500 innbyggere viser hvor sterkt innbyggerne engasjerer seg i dette, sier ordfører Ola T. Lånke (KrF) i Rennebu kommune.

24. november i fjor gikk flere hundre innbyggere samlet i fakkeltog langs E6 på kommunesenteret Berkåk i protest mot nedleggelse av lensmannskontoret i bygda.

Fakkeltog for lensmannskontoret. Foto: Dagfinn Vold/Mediaprofil AS

Fakkeltoget kom i stand etter et folkemøte tidligere på året.

– Det var ene og alene holdningen politimesteren viste på folkemøtet tidligere på året som gjorde at vi bestemte oss for å markere dette. Han sa at løpet var kjørt, og at det var uten betydning hva lokalsamfunnet gjorde. Vi synes det var en så arrogant måte å opptre på, at vi måtte markere dette, sa Arne Per Bjørkås fra aksjonskomiteen.

Politimestrene tirrer også stortingspolitikere. Senterpartiets Jenny Klinge i Justiskomiteen påpeker at det kun er regjeringen som kan nedlegge lensmannskontorer.

– Politimestrene bør ikke begynne å legge ned kontorer før hva man ser hvilke føringer Stortinget legger, sier Klinge til avisa Oppdalingen, i et oppslag om den varslede nedleggelsen av lensmannskontorene på Rennebu og Berkåk.

Utmerket samarbeid

Før var det fire ansatte på Rennebu lensmannskontor i Berkåk, nå er det tre.

– Vi har et utmerket samarbeid med lensmannsfolkene her lokalt, sier ordfører Lånke.

Nå er han meget betenkt over utviklingen.

– Det vi protesterer sterkt mot, er nedleggelse av den operative politidelen av lensmannskontoret. Vi trenger politifolk som kjenner lokalbefolkningen. Det har en klar preventiv virkning. Samtidig er de i stand til å foreta utrykning på kort tid når noe skjer, argumenterer ordføreren.

Tjenestemenn flere steder i landet vi har snakket med, ønsker ikke å stå frem av frykt for at det skal få konsekvenser for egen karriere.

Politiforum er kjent med enkeltansatte har fått negative reaksjoner fra ledelsen etter å ha engasjert seg.

Begrunnelsen for sniknedleggelsen er effektivisering og profesjonalisering. Bort skal nærhet og lokalkunnskap.

Politigeneralisten, som mye av norsk politi på bygdene er bygget på, verdsettes ikke lenger – fordi de som bestemmer ser utfordringene ut fra sin posisjon i byer og større enheter.

Da er det andre kvaliteter som vektlegges.

Blant de tingene ordføreren i Rennebu er mest bekymret for, er utrykningstiden:

– Slik det nå ser ut vil det operative politiet i framtida være å finne i biler på veien. Men når vi vet det er 15 mil til Røros som politiet her har vaktsamarbeid med, skjønner vi at det i verste fall kan ta opp mot to timer før politiet kommer, selv om det haster, sier Lånke.

Den delen av E6 som går gjennom kommunen har landets høyeste antall trafikkulykker, med et høyt antall vogntog involvert og store avstander.

Et vakuum

Han advarer mot å fjerne Rennebu lensmannskontor.

– Men det virker som om politimesteren har trukket sin konklusjon før politiets resultatreform har kommet med sin rapport. Det opplever jeg som vanskelig. Vi føler oss overkjørt med denne fremgangsmåten, sier den erfarne ordføreren med 16 år på Stortinget bak seg.

Han erkjenner at det er viktig at det tenkes nye tanker for hvordan politiet kan drives mer effektivt, og at enkelte oppgaver kan sentraliseres.

– Men dette må ikke gå på bekostning av den nære politikontakten med innbyggerne. Forsvinner politiet fra nærmiljøet, oppstår det et vakuum. Dette kan fort bli skjebnesvangert, ikke minst med tanke på ungdomsmiljøene, sier Lånke.