Bevæpnet polititjenestemann foran Stortinget.
Bevæpnet polititjenestemann foran Stortinget.

Slutt på bevæpningen av politiet

Politidirektoratet (POD) har bestemt at den midlertidige bevæpningen er over. Politiet skal nå gå tilbake til framskutt lagring senest innen tirsdag 17. november.

Publisert Sist oppdatert

Politifolk har vært midlertidig bevæpnet siden 25. november i fjor, men nå er det slutt på ordningen.

- Da vi anmodet oss fram til midlertidig bevæpning for ett år siden, var det en vanskelig beslutning, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård på pressekonferansen i dag.

- Vi har hatt oppfølgende møter med PST for å gå grundig gjennom trusselvurderingen. Sannsynligheten for et terrorangrep er nå redusert, herunder muligheten for angrep mot militære og politi. Vår samlede vurdering er at det ikke er grunnlag for å fortsette bevæpningen. Vi skal gå tilbake til ordningen med framskutt lagring snarest mulig, senest 17. november.

Slutter før de må

Til NRK sier Humlegård at de avslutter bevæpningen allerede i november, selv om de har tillatelse til å være bevæpnet til 10. desember.

- Det var vår egen vurdering, sier han til NRK.

Det har ikke blitt truet med våpen mer det siste året enn før, understreket politidirektøren under pressekonferansen.

- Vi vet at det er ulike og sterke synspunkter på bevæpning i politiet både internt og eksternt. Det er viktig å understreke at den midlertidige bevæpningen har vært svar på en ekstraordinær situasjon. Lovverket vårt hjemler per i dag ikke alminnelig bevæpning i en normalsituasjon.

Vil evaluere ordningen

«Politidirektoratet vil nå ta initiativ til en grundig gjennomgang av de erfaringer vi har gjort gjennom et år med midlertidig bevæpning. Trusselbildet kan igjen endre seg raskt, og våre mottiltak må tilpasses det til enhver tid gjeldende trusselnivå vi står overfor. Bevæpning vil fortsatt være et aktuelt tiltak, men vi må også vurdere andre, kompenserende tiltak som er egnet i den aktuelle trusselsituasjon. En gjennomgang av alle relevante sider av saken vil også gi oss et bedre faktagrunnlag for en faglig diskusjon på dette fagområdet», skriver POD i en pressemelding.

- Vi vil samle alle erfaringer fra dette året, og vurdere det opp mot et nytt trusselbilde, sier Humlegård.

Han sier POD også vil jobbe videre med å vurdere tazer/elpistol, samtjobbe videre med å skaffe nytt pistolhylster til politiet.

Ble møtt av kritikk

Siste gang POD forlenget den midlertidige bevæpningen, var 14. oktober. Da ble det varslet at en ny bevæpningsordning skulle komme, med våpen og magasin adskilt.

Det nye forslaget ble møtt av kritikk fra mange hold. Blant annet sa fagansvarlige ved Politihøgskolen at de ikke anbefalte modellen som POD valgte.

Også flere politifolk har vært kritiske til den foreslåtte ordningen, blant annet fordi dette ville innebære nye rutiner som politifolk ikke har trent på, samt at det ville gitt høyere risiko for skitt i magasinbrønnen - og et tidstap i akutte situasjoner.

Nå blir imidlertid denne nye ordningen ikke innført.