Det blir færre fangetransporter i fire av politidistriktene gjennom neste år. Kriminalomsorgen tar over.
Det blir færre fangetransporter i fire av politidistriktene gjennom neste år. Kriminalomsorgen tar over.

Slipper flere hundre kjøreturer

Politiet i Vestfold kan spare rundt 10.000 arbeidstimer på å slippe fangetransport.

Publisert Sist oppdatert

I går meldte NRK at Kriminalomsorgen skal prøve ut pilotprosjektet Kriminalomsorgens transporttjeneste. Dette innebærer at Kriminalomsorgen overtar tansporten av varetektsfanger i politidistriktene Vestfold, Telemark, Søndre Buskerud og Nordre Buskerud ut 2015.

Ifølge Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen kan man spare opptil 40 årsverk i politiet neste år.

Tall Politiforum har fått tilgang til fra Vestfold politidistrikt, viser at politidistriktet i fjor brukte store ressurser på å transportere fanger.

Flere tusen arbeidstimer

Ifølge tallene gjennomførte Vestfold politidistrikt i underkant av 1000 transportoppdrag i fjor. De fleste av disse gjaldt transport til og fra fengslingsmøter og forhandlinger i retten.

Vestfold politidistrikt brukte rundt 10.000 arbeidstimer, eller cirka 1300 dagsverk, på transporter og fremstillinger i 2013.

Selv om Vestfold politidistrikt er et distrikt med relativt små avstander blir altså totalen stor. I distriktet kjørte politifolk i fjor i underkant av 120.000 kilometer under fangetransport i fjor.

– Bra for politifolk

Leder for Politiets fellesforbund i Vestfold, Karin Madeleine Walin, sier det først og fremst er bra for politifolk å slippe fangetransporten.

– Jeg tror det har mye å si for polititjenestepersonene. De ønsker ikke kjøre transport hele dagen. Dette gjør at man får gjort det man skal og som man gikk tre år på Politihøgskolen for å gjøre, sier Walin.

Ifølge NRK er 28 personer ansatt i Kriminalomsorgen som transportbetjenter for at pilotprosjektet skal kunne gjennomføres. Politimesteren i Vestfold har forsikret PF-lokallaget om at det ikke blir færre stillinger i politiet som følge av omleggingen. Men Walin er likevel noe avventende når det gjelder arrestforvarerne, som også er ansatt i politiet.

– Arrestforvarerne kan kanskje få en veldig ensidig jobb, dersom de bare må være i arresten. Vi har diskutert litt om dette er måten å gjøre det på, med tanke på dem, sier hun.