Slik skal politiet framstå på Facebook

Politidistriktene er på full vei inn på Facebook. Nå kan de støtte seg til nye retningslinjer.

Publisert Sist oppdatert

Retningslinjene legger føringer for hvordan politiet som organisasjon skal framstå på sosiale medier som Facebook og Twitter.

– Retningslinjene har vært veldig etterspurt. Noen politidistrikter har forberedt seg på å gå inn i sosiale medier, men har ventet på retningslinjene. Andre distrikter har satt i gang, og vi har dratt med oss deres erfaring inn i arbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Svein Holtan i POD.

Uformell dialog

Et av hovedkravene fra POD, er at politidistrikter og lensmannskontorer som ønsker å opprette egne Facebook-sider, måfølge dem opp.

– Etter at siden er etablert, må politidistriktet eller lensmannskontoret være innom siden minst én gang daglig, understreker Holtan.

Målet er at Facebook skal bli en dialogarena, med lav terskel for å ta kontakt og stille spørsmål. Men POD er klare på at nettstedet ikke skal erstatte Politi.no eller være et sted for saksbehandling eller formelle

svar.

– Dette er stedet for uformell, løpende dialog. Facebook er også en god arena for deling av informasjon. Ofte er det brukerne selv som deler informasjon på politiets Facebook-sider, sier Holtan.

Politiet må deretter selv korrigere eventuell feilinformasjon, understreker han. Budskapene som politiet kommer med i sosiale medier, må uansett kvalitetssikres på lik linje med annen informasjon som deles gjennom andre kanaler.

Ingen krav

I dag er det kun et fåtall lensmannskontorer og politidistrikter, samt PST, UP, PF og Politihøgskolen, som er etablert på Facebook.

Mange har sittet på gjerdet og avventet råd og føringer fra POD. Fra PODs side ligger det imidlertid ikke noe krav om at politidistriktene må opprette egne Facebook-sider.

– Det er ingen målsetting for oss at alle skal være på Facebook. De enkelte politimestrene og politidistriktene må selv vurdere om de ønsker å benytte seg av sosiale medier, sier Holtan.

Han tror imidlertid at Facebook kan være nyttig for å nå yngre mennesker, som ifølge PODs innbyggerundersøkelse har lavere tillit til politiet enn eldre.

– Vi må også ha en god dialog med de yngste. Tradisjonelt sett har politiet vært til stede der folk er, som ungdomsklubber, kjøpesentre og skoler, men nå er Facebook den nye møteplassen. Her ligger det et

kjempepotensial, tror Holtan.

Han trekker fram samarbeidet mellom russen og politiet i Søndre Buskerud som et «strålende godt eksempel» på bruk av Facebook.

Egne logoer

POD har også utarbeidet egne logoer til Facebook og Twitter, som skal sikre en helhetlig og lett gjenkjennelig visuell profil for politiet. For når politiet tar i bruk sosiale medier, skal avsenderen være tydelig.

På Twitter er det også viktig at deltakerne har på seg riktig hatt.

– På Twitter debatteres ofte samfunnsspørsmål. Da kan en ikke være politiansatti det ene øyeblikket, og deretter komme med andre synspunkter som privatperson i det andre, understreker Holtan.

Arbeidet med sosiale medier, som nå har munnet ut i PODs offisielle retningslinjer, har pågått i nærmere to og et halvt år. Kommunikasjonsdirektøren tror tiden nå er inne for politiet å innta sosiale medier for fullt.

– Det har ikke vært noe mål å være først ute, men nå er tiden moden, avslutter han.