Slik er politiets responstid i andre land

Noen europeiske politietater har en definert responstid, mens andre ikke har det. Politiforum har undersøkt hvordan våre naboer gjør det.

Publisert Sist oppdatert

BELGIA

Har ikke fast krav til responstid for politiet.

BULGARIA

Har ikke fast krav til responstid for politiet. det er det kun brannvesenet som har i Bulgaria.

DANMARK

Har ikke fast krav til responstid for politiet. Men responstiden blir målt, og brukes som parameter for å måle politiets suksess. En nylig måling viser at politiet er fremme på åstedet innen ti minutter ved to av tre akutthendelser, mens andelen av utrykninger med responstid på over 20 minutter, er fallende.

ENGLAND OG WALES

Politiet er delt opp i 43 separate enheter, som hver har forskjellige responstider for nødanrop. Responstiden er ikke et satt krav, men en offentlig kjent målsetning, og varierer fra enhet til enhet, avhengig av geografi og befolkningstetthet i området. Gjennomsnittlig responstid er på rundt 10-12 minutter. Innføringen av politisk valgte politikommisjonærer for hvert distrikt i november, ventes å sette responstid på agendaen i langt større grad enn i dag.

IRLAND

Har ikke fast krav til responstid for politiet. Men politifagforeningen AGSI har temaet på agendaen.

LITAUEN

Har fast krav til responstid for politiet, avhengig av hvilken type lovbrudd det er snakk om. Lovbruddene er delt opp i kategoriene A, B og C, med responstid på henholdsvis 12, 20 og 60 minutter.

Kategori A-lovbrudd er svært alvorlige forbrytelser – planlagte, pågående eller gjennomførte – hvor liv, helse eller svært verdifulle eiendeler er direkte truet. Ved minimum 60 prosent av slike lovbrudd skal politiet være på stedet innen 12 minutter.

Kategori B-lovbrudd er alvorlige eller mindre alvorlige forbrytelser – planlagte, pågående eller gjennomførte – hvor liv og helse kan være direkte truet, eller hvor det ikke foreligger informasjon om eventuelle ofres tilstand. I denne kategorien kommer også forbrytelser som gir økt risiko for bevisforspillelse, ytterligere lovbrudd eller fare for liv og helse. Ved minimum 70 prosent av slike lovbrudd, skal politiet være på stedet innen 20 minutter.

Kategori C-lovbrudd er rapporter om mindre alvorlige forbrytelser eller forseelser – planlagte, pågående eller gjennomførte – hvor hverken liv, helse eller svært verdifulle eiendeler er truet. Ved minimum 80 prosent av slike lovbrudd, skal politiet være på stedet innen én time.

NORD-IRLAND

Har ikke fast krav til responstid for politiet. Men politiet lover å svare på nødanrop innen ti sekunder, og gir beskjed om når de regner med å ankomme. Dersom henvendelsen ikke er akutt, har politiet som mål å være på stedet innen én time.

PORTUGAL

Det ordinære politiet har ikke fast krav til responstid. Spesialenhetene, som blant annet bombeenheten og beredskapsstyrken, har responstid på mellom 15 og 45 minutter, avhengig av enheten. Ved akutte, alvorlige lovbrudd, beordres alle patruljer i nærheten til hendelsesstedet umiddelbart.

SPANIA – KATALONIA

Responstiden er ikke klart definert som et krav, men som en forpliktelse overfor innbyggerne om at politiet skal være på hendelsesstedet innen 12 minutter dersom det er fare for liv og helse. For øvrige lovbrudd er målsettingen å være på plass så raskt som mulig.

SPANIA – BASKERLAND

Har varierende krav til responstid for politiet, ut ifra hvilket lovbrudd det er snakk om, og i hvilket område lovbruddet finner sted (by eller bygd). Dersom responstiden på en utrykning blir overskredet, må den aktuelle patruljen rapportere om årsaken (trafikk, vær, bemanning, e.l.). Responstiden blir gjennomgått årlig, på bakgrunn av resultatene fra året som gikk. Typisk responstid for alvorlige akutthendelser er på 9-10 minutter.

SVERIGE

Har ikke fast krav til responstid for politiet. Men spørsmålet har blitt diskutert, spesielt i etterkant av 22. juli, og har da ofte blitt koplet opp mot antallet politihelikoptre. Det er også et tema i en offentlig utredning om et helhetlig, svensk politi. En utfordring er sterkt varierende geografi og befolkningstetthet.