To innbruddstyver har tatt seg inn i en bolig i Oslo. Politiets eksperter på denne kriminaliteten frykter den vil øke, hvis ikke Oslo-politiet holder trykket oppe.
To innbruddstyver har tatt seg inn i en bolig i Oslo. Politiets eksperter på denne kriminaliteten frykter den vil øke, hvis ikke Oslo-politiet holder trykket oppe.

Slår alarm: – De kriminelle vil forlate byen før vi rekker å gripe inn

Oslo-politiets eksperter på boliginnbrudd og mobile vinningskriminelle frykter de vil miste kontrollen på alvorlig vinningskriminalitet, som følge av at Etterretning- og vinningsavsnittet legges ned.

Publisert Sist oppdatert

Oslo forrige uke: Etter at politiets spanere i rundt én uke har spanet på en gruppe menn de mistenker for å være mobile vinningskriminelle, innbruddstyver, tar en av politiets analytikere kontakt med spanerne. De får beskjed om å vende blikket i en annen retning, mot en kvinne med tilknytning til gruppa. Telefonen hennes er nemlig knyttet opp til flere åsteder. Litt senere er kvinnen pågrepet for 15 boliginnbrudd.

Det er det tette samspillet, mellom spanere og analytikere, jurister og etterforskere, som sentrale personer i det som tidligere het Etterretning- og vinningsavsnittet ved Majorstua politistasjon nå frykter vil opphøre. De frykter satsningen vil forsvinne helt.

Etter at Oslo politidistrikt iverksatte sin nye organisering fra 1. mai, er de ansatte i Etterretnings- og vinningsavsnittet, som over år har opparbeidet seg kunnskap om mobile vinningskriminelle, spredd rundt i organiasjonen.

Spanerne skal inn i etterretningsarbeid, trolig plassert i Bærum, etterforskere inn i avsnitt for spesiell innsats på Majorstua. Tre teamledere er flyttet til andre jobber. Det skal være avsnitt for spesiell innsats som skal ivareta satsningen på de mobile vinningskriminelle, men sammensetningen ligger etter alt å dømme an til å bli annerledes og antall ansatte færre.

– En nedleggelse vil være totalt ødeleggende. Vår største utfordring er tidsvinduet man har til rådighet for å iverksette mottiltak. Ved den nye organisasjonsformen vil muligheten til å sette inn mottiltak bortfalle, fordi spanere, etterretning og etterforskere ikke sitter tett på hverandre, og man vil dessverre bli nødt til å jobbe tradisjonelt. Det betyr å være der i etterkant og kun konstantere at innbruddene har funnet sted. Altså ikke jobbe forebyggende og ute i gata der de kriminelle er. De kriminelle vil ha forlatt byen før vi rekker å gripe inn, forteller en politispaner med mange års erfaring med mobile vinningskriminelle.

En innbruddstyv i en bolig i Oslo.
En innbruddstyv i en bolig i Oslo.

Han er en av flere spanere og informantbehandlere i det tidligere avsnittet, og ønsker å være anonym, fordi han må holde en lav profil i jobben sin.

LES OGSÅ: Suksessgrupper i Oslo legges ned

Suksess med skjulte metoder

Politiforum har vært i kontakt med flere som har jobbet med fagfeltet. De deler bekymringen og peker på at også andre grupper i distriktet har kopiert deler arbeidsmetodikken, med ulike roller tett på hverandre, med suksess. Raske beslutninger og kommunikasjon har stått helt sentralt.

Gjennom flere år har avsnittet utdannet sine egne ansatte innen informantbehandling, teknikk og skjulte og utradisjonelle arbeidsmetoder. Dette er metoder de ikke vil gjøre offentlige, men som de mener er avgjørende for å holde kontroll med de kriminelle miljøene. Politispaneren tror metodene vil bli mindre og senere tilgjengelige enn før, selv om de fortsatt eksisterer.

Etterretning- og vinningsavsnittet beskrives av de ansatte selv som vellykket. De forteller om hvordan flere grupper ble varetektsfengslet gjennom «operasjon headlights», da antallet innbrudd i biler tiltok i fjor. Slik stoppet de BMW-bandene i Norge. De forteller om hvordan de kriminelle kan flytte seg mange hundre mil og over flere grenser på få dager, og hvordan spanerne har fulgt dem gjennom Norge og Europa.

Avsnittet ble opprettet i 2009, da antallet boliginnbrudd nådde over 1800. Mandatet var tydelig: Få ned antall innbrudd. Fra 2013 har antallet ligget stabilt på rundt 500 i året, ifølge de ansatte på avsnittet. Sammenligner man med nabolandene, er det en god statistikk – også justert for antall innbyggere. Svensk kriminalstatistikk oppgir at antallet innbrudd i villaer og leiligheter i Stockholm økte i den samme perioden, til rundt 6500 i 2014.

– Vi kan ikke måtte ringe og spørre om å få bruke metoder og etterretning, det er det ikke tid til. Vi må holde trykket oppe og ha tilgang på dette raskt selv, og vi er spente på hva som vil skje med innbruddsstatistikken lenger fram i tid, sier spaneren til Politiforum.

– Vil fortsette å prioritere bekjempelse

Andre som har jobbet ved avsnittet sier seg enige i spanerens beskrivelse. De er redde de må gjøre litt av alt i tiden som kommer. De utelukker ikke at noen ting vil bli bedre med reformen og endringene i Oslo politidistrikt, og påpeker at det er ledernes oppgave å prioritere, men satsningen på mobile vinningskriminelle mener de står for fall.

I disse dager jobber, etter det Politiforum kjenner til, en arbeidsgruppe i Oslo med å se på hvordan politiet kan ivareta oppgavene gjennom ny organisasjon. Politiforum stilte forrige torsdag ledelsen i Oslo politidistrikt følgende spørsmål:

  • Er mobile vinningskriminelle et område som vil prioriteres av Oslo-politiet framover?
  • Hvordan konkret vil politiet sikre at satsningen mot mobile vinningskriminelle blir opprettholdt?
  • Hvordan vil politiet forebygge mot innbrudd og tyveri fra bolig, dersom ikke spanere skal inngå i enheten som skal ha ansvar for fagområdet?
  • Hvordan vil man sikre at etterretningsinformasjon når spanere og andre politifolk raskt nok, før kriminelle forlater byen, framover?
  • Det tidligere avsnittet har hatt ansvar for hele Oslo. Nå er mye av kompetansen som var i avsnittet, plassert i én geografisk driftsenhet for Oslo vest, Asker og Bærum I hvilken grad kan man være sikre på at kompetansen på boliginnbrudd og mobile vinningskriminelle ivaretas også i resten av byen? Vil de ha ansvar for hele byen?

I en e-post fra kommunikasjonsenheten i Oslo politidistrikt, siteres Stein Olav Bredli, nyansatt leder for den geografiske driftsenheten i Oslo-politiet som har ansvaret for Oslo vest, Asker og Bærum, på følgende:

«OPD vil fortsette å prioritere bekjempelse av vinningskriminelle. Vi holder nå på å innføre en ny organisasjonsmodell og nye arbeidsmåter i hele politidistriktet. Alle detaljer og samarbeidsrutiner er ikke på plass, men vi kommer til ha spaningskapasitet og etterretning tilgjengelig også for de som jobber med vinningssaker.»