Skuffet over ATB-tap i tingretten

Politilederne som i fjor høst gikk til søksmål mot staten for manglende lønnskompensasjon, tapte i saken i Stavanger tingrett.

Publisert Sist oppdatert

Politiets Fellesforbunds (PF) lokallagsleder i Rogaland, Arild Sandstøl, er skuffet over resultatet.

- Vi hadde selvsagt håpet at man kunne fått en rettferdig avlønning i forhold til resten av landet. Nå må saksøkerne vurdere om de skal anke eller ikke, sier han til Stavanger Aftenblad.

ATB-avtale

Bakgrunnen for søksmålet, var at 38 politiledere ikke fikk en lønnsmessig kompensasjon de følte seg berettiget til. I arbeidstidsavtalen (ATB-avtalen) inngått i etterkant av politikonflikten i 2009, skulle politiansatte få 25.000 kroner i året for å stille seg disponible til å jobbe ut over det Arbeidsmiljøloven tillot. De 38 politilederne - politioverbetjenter, førstebetjenter og spesialetterforskere - fikk ikke dette tillegget.

Oppleves urettferdig

Ankefristen etter tingrettens avgjørelse, er på en måned. Alternativene er nå å anke til lagmannsretten eller å prøve saken for arbeidsretten - eller å ta tingrettens avgjørelse til etterretning. Sandstøl sier til Stavanger Aftenblad at saken oppleves urettferdig.

- Dette irriterer folk. Det er snakk om politispesialister og førstebetjenter, folk som er utrolig viktige når det drar seg til. Men det er vanskelig å vinne over staten, det visste vi på forhånd, sier han til avisa.

Trist og leit

PF-leder Arne Johannessen synes det er trist og leit for medlemmene som ikke fikk medhold.

– Vi mener fortsatt det var betimelig å ta saken til rettssystemet, for å få rettens vurdering, sier han.

Johannessen tar det som et positivt signal at retten var delt.

– Det at avgjørelsen ikke var enstemmig ser vi som et positivt signal. Medlemmene ble heller ikke dømt til å betale motpartens kostnader, det tar vi også med oss på den positive siden, sier han til PF.no.