- Skjønner ikke at POD tør

Reagerer kraftig på utspillet fraPolitidirektoratet og Tore Lorentzen i forbindelse med IKT-krisen i politiet.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg forstår ikke hvorfor Tore Lorentzen forsøker åbortforklare den meget alvorlige IKT-krisen politiet nå er inne i. Dette erdokumentert fra ulike fagmiljøer og nettopp beskrivelsen fra PDMT bygger oppunder dette. Jeg er alvorlig bekymret. Jeg skjønner ikke at Politidirektoratetog justisminister Knut Storberget tør å sitte og se på situasjonen med dekonsekvensene den kan få for politiet, sier Arne Johannessen, forbundsleder iPolitiets Fellesforbund, til politiforum.no.

Ifølge Johannessen har han fått en rekke signaler fralandets ulike politidistrikter at den eksisterende serverparken ikke er dimensjonert fordagens datamengder. Flere distrikter frykter, ifølge Johannessen, at enfullstendig kollaps kan inntreffe i nær fremtid.

- Jeg mener situasjonen er så alvorlig at det må kommeøremerkede midler på statsbudsjettet i 2009 til en kraftig opprustning avIKT-situasjonen. Spørsmålet er bare om vi kan vente så lenge. For å unngå enkollaps, mener jeg v måi ha penger så raskt som mulig, sier Johannessen, og leggertil:

- I verste fall kan serverparken bryte sammen i løpet avseks måneder, noe som vil være en total katastrofe.