Mørke skyer: I framtida kan denne skolegården bli et par hakk tommere første studiedag.
Mørke skyer: I framtida kan denne skolegården bli et par hakk tommere første studiedag.

Skeptisk til mulig reduksjon i PHS-opptaket

Arbeiderpartiet og tillitsvalgte tviler på grunnlaget for å redusere antall studenter ved Politihøgskolen.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet har foreslått for regjeringen å redusere antallet studieplasser med minst 170 fra 2018. De siste årene har 720 studenter begynt på PHS hvert år, men antallet kan bli redusert til mellom 500 og 550 studenter fra 2018.

Nå reagerer flere. Blant annet er Arbeiderpartiet er bekymret for et studentkutt midt under innføringen av nærpolitireformen.

– Vi er innforstått med at opptakstallene må ses opp mot de behovene politiet har for nye stillinger, samtidig er det nesten ti år siden man gjorde beregningene som ligger til grunn for målet om to politistillinger per tusen innbygger. Siden den gang har det skjedd store endringer i både samfunnet og i politiet. Mye av stillingsveksten har tilkommet særorganer og politidirektorat. Kravene til etterforskning har økt samtidig som den teknologiske og samfunnsmessige utvilkingen gir mer omfattende og komplekse saker. Og det forventes mer av politiet i dag, enn det gjorde i 2008, sier Jorodd Asphjell, som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Jorodd Asphjell er kritisk til reduksjon i studenttall ved PHS.
Jorodd Asphjell er kritisk til reduksjon i studenttall ved PHS.

Han påpeker også at Nærpolitireformen har som målsetting å få enda flere politibetjenter ut i tjeneste.

– Da skulle man tro at man har behov flere politifolk og ikke færre.

Basert på målet om to per tusen

Forslaget fra POD er basert på at politiet etter prognosene vil nå en bemanning som tilsier at det finnes to politifolk per tusen innbygger i Norge i løpet av 2019. Men Asphjell mener for mange av de nye stillingene har blitt til administrative stillinger eller lederjobber.

– Vår kontakt med operativt politi gir inntrykk av at operasjonslederne ikke tidligere har hatt så få operative politifolk til å betjene patruljene og oppdragene. Det er viktig at det nå settes press på å få politiutdannet politi ut i publikumsrettet tjeneste, sier Asphjell

Konsekvensen av å ikke utrede om to per tusen er et riktig mål, kan bli en ny periode med underbemannet politi. Det har ikke samfunnet råd til, ifølge Ap.

Ikke noe sjokk, men heller ikke riktig, er tonen fra Ole Halvar Larsen, tillitsvalgt for PF ved PHS.
Ikke noe sjokk, men heller ikke riktig, er tonen fra Ole Halvar Larsen, tillitsvalgt for PF ved PHS.

Også tillitsvalgt er skeptisk

Ole Halvar Larsen, tillitsvalgt ved Politihøgskolen, er skeptisk til å bruke to politifolk per tusen innbyggere som mål for antall studenter som skal få begynne på PHS.

– Hvis vi skal nå to per tusen, så må vi ha et høyt antall studenter. Og for å få til det må de ferdigutdannede som går i lediggang ansettes. Hvis ikke det skjer, så når vi ikke de to per tusen.

Og hvis man ikke skulle få ansatt nok til to per tusen, så frykter Larsen at studenttallet igjen må økes seinere. Men en hyppig variasjon i studenttallet vil ikke være gunstig for PHS, mener han.

– Når vi får et nedtrekk, så betyr det kanskje at vi må legge ned en lokasjon. Hvis det skjer, så kan det bli vanskelig å få det opp å gå igjen hvis man må øke igjen seinere. Vi får også et problem med lærere som har kompetanse, og som enten må omplasseres eller må hjem. Ledelsen her håper jo på å kunne flytte ansatte som eventuelt blir til overs til etter- og videreutdanning, men nedtrekk i studenter betyr kanskje også nedtrekk i økonomi. Jeg frykter at vi da ikke har råd til å beholde dem, sier Larsen.

Det foreslåtte nedtrekket på minst 170 studenter kom imidlertid ikke som noe sjokk blant de ansatte, forteller han.

– Er det ikke bra å redusere så man ikke får et overskudd av politifolk da?

– Overskuddet hadde ikke kommet hvis man hadde hatt midler til å ansette politifolkene. Nå har vi mange som ikke får jobb, der sertifiseringen kanskje går ut.

Tre per tusen et bedre mål?

Larsen får støtte fra forbundsleder i PF, Sigve Bolstad.

– Det er uklokt å starte nedtrekk av opptaket på PHS. Behovet for antall politi for å løse samfunnsoppdraget er ikke kartlagt og effekten av Politireformen kjenner ingen til på nåværende tidspunkt, da den knapt er satt ut i livet.

Det ti år gamle målet om to per tusen vil trolig være for lite, mener Bolstad.

– Det vil med stor sannsynlighet være behov for langt flere etter at politiet skal komme tettere på befolkningen, responstidsmålinger, befolkningsvekst, større krav til kvalitet på arbeidet, kompleksiteten i oppgaver, samt den teknologiske utviklingen. Kanskje er tre per tusen fram mot 2030 et bedre mål, sier Bolstad.

LES OGSÅ: