16. mai ga Erik Hasle (til venstre) beskjed til Cato Rindal om at han slutter som sjef for Politiets IKT-tjenester.
16. mai ga Erik Hasle (til venstre) beskjed til Cato Rindal om at han slutter som sjef for Politiets IKT-tjenester.

Skal ha sagt opp på grunn av uenighet om strategi og outsourcing

Erik Hasle fikk ikke gehør hos IKT-sjefene i Politidirektoratet, og sa opp jobben kvelden før 17. mai. – Trist, sier Cato Rindal

Publisert Sist oppdatert

I går meddelte direktøren for Politiets IKT-tjenester (PIT) de ansatte om at han sier opp jobben. Årsaken er manglende støtte fra Politidirektoratet, når det kommer til hans syn på hvordan PIT skal organisere seg og jobbe på videre.

Hasle informerte Politidirektoratets IKT-sjef Cato Rindal om at han ønsket å gå av seint på ettermiddagen 16. mai.

– Årsaken er knyttet til at det er en uenighet om retning og utvikling av på IKT-området framover. Det er ikke sånn at vi har liste med ting vi er uenige om, men det handler generelt om utvikling framover. Politiet har et stort behov som utfordrer oss på en rekke områder. Vi er nødt til å vurdere hvordan vi skal finansiere og organisere vår IKT-utvikling, drift og forvaltning. Det er vi enige om. Så er vi litt uenige om hvordan og risikoen knyttet til arbeidet, sier Rindal til Politiforum.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette videre, utover å bekrefte at jeg har sagt opp, skriver Erik Hasle i en tekstmelding.

Vil utrede outsourcing av IKT-tjenester - Hasle skal ha vært uenig

For å forstå uenigheten, må man forstå skillet på IKT-avdelinga i Politidirektoratet og Politiets IKT-tjenester. IKT-avdelinga i POD, som ledes av Cato Rindal, er ansvarlig for den overordnede IKT-strategien i politiet. Rindal sitter i ledergruppen til politidirektøren. Politiets IKT-tjenester er på sin side ansvarlig for å levere og drifte IKT-tjenester i politiet. Her, i PIT, er Hasle sjef.

PIT fikk i juni i fjor i oppdrag å redusere driftskostnadene fra 2016-budsjettet med 15 prosent innen utgangen av 2019. De siste årene har PIT økt kraftig både i budsjett og i antall ansatte, som et resultat av et akselererende behov for IKT-modernisering. 2016-budsjettet bikket over en halv milliard og PIT har rundt 500 ansatte. Likevel er ikke direktoratet er fornøyde med hvordan politiet benytter det private leverandørmarkedet.

Politiforum vet at Cato Rindal og Wilfred Østgulen, som sitter under Rindal i POD, under et drøftingsmøte med fagofreningene 10. mai, la fram et mandat for en ny utredning i politiet. Gjennom utredningen ønsker de å se nærmere på politiets «sourcing»-strategi. I det ligger det at de vil finne ut om politiet kan fornye seg på IKT-siden ved å kjøpe inn flere systemer og løsninger eksternt, ved å outsource mer IKT.

«Politiets digitaliseringsbehov kan ikke realiseres gjennom marginale økninger av IKT-budsjettene og ordinære effektiviserings- og forbedringstiltak i drift og forvaltning. Dette krever en revurdering av hvordan politiet utnytter leverandørmarkedet.» skriver de i mandatet for utredningen, som skal ende i et grunnlag for en beslutning om mulig outsourcing av IKT-tjenester.

Men selv om det kan høres fristende ute å kjøpe hyllevareløsninger, er det mer komplisert enn som så, mener ansatte i PIT. De er skeptiske til hvordan sikkerheten rundt politiets data eventuelt vil ivaretas av eksterne. De føler også at de sitter på den nødvendige kombinasjonen av politifaglig og datateknisk kompetanse.

Fire arbeidsdager etter at mandatet var lagt fram, ga Hasle beskjed om at han ville slutte.

– Noe av det vi har diskutert er at vi skal vurdere økt bruk av markedet. I den prosessen har det ligget noe uenighet, bekrefter Rindal, som også understreker at faglig uenighet er bra og at POD vil være åpne for uenighet.

Har foreslått styringsgruppe med POD-flertall

I mandatet fra Rindal og Østgulen i POD, er det etter det Politiforum kjenner til også foreslått en styringsgruppe som skal lede utredninga av politiets «sourcing»-strategi, strategien for bruken av markedet innen IKT-styringa. I forslaget til den topptunge styringsgruppa har de funnet plass til Cato Rindal, assisterende politidirektør Håkon Skulstad og strategi- og økonomidirektør Frede Hermansen. De sitter alle i PODs toppledelse. Fra PIT var kun Erik Hasle foreslått involvert i gruppa.

Under denne gruppa skal Wilfred Østgulen lede en arbeidsgruppe, som rapporterer til Rindal.

Fagforeningene skal imidlertid ha ønsket mer bakgrunnsinformasjon og større involvering av fagmiljøene i PIT. Enkelte ansatte mener fagmiljøet overkjøres.

– Erik Hasle har gjort en god jobb

Rindal sier han ble overrasket da Hasle sa at han ville slutte.

– Jeg ble overrasket og lei meg, for jeg skulle gjerne hatt han med meg videre. Han og PIT har gjort en kjempejobb med å ta PIT videre fra oppsplittingen av gamle Politiets data- og materielltjenester til dagens PIT. Erik har vært en avgjørende faktor i det arbeidet.

– Ligger det en konflikt i bunnen om hvem som skal styre IKT-strategien her? Om det er POD eller PIT?

– Når det gjelder strategien for IKT i politiet, er det POD som beslutter den. Men det er ikke sånn at vi opererer i et vakuum. Vi har god dialog på å involvere PIT på flere områder. PIT har stor kompetanse og kapasitet flere steder, som vi benytter oss av. Men det er POD som beslutter digitaliseringsstrategi og strategi og planer generelt framover.

– PIT har vokst til et ganske stort fagmiljø. Har dere vært gode på å involvere dem?

– Vi har en god og løpende dialog angående samarbeid med PIT, sier Rindal.

Vet du noe mer om saken? Kontakt Politiforums journalister.

Powered by Labrador CMS