Skal forske på politiets bruk av skytevåpen

Politioverbetjent Steinar Vee Henriksen vil frambringe ny og relevant kunnskap om politiets maktutøvelse og bruk av skytevåpen.

Publisert Sist oppdatert

Det gjør han gjennom doktorgradsstudiet «How do Norwegian police train and exercise coercive force?» ved Universitetet i Stavanger, som han påbegynte i april.

– Målet er å frembringe ny og relevant kunnskap om politiets maktutøvelse generelt, og bruk av skytevåpen spesielt i politiet, sier Henriksen.

Han håper hans forskning vil bidra til kompetanseheving i politiets operative utdannelser, og bidra til situasjonstilpasset og tilbakeholden bruk av makt gjennom relevant trening. Etter det Politiforum kjenner til, er dette det første forskningsprosjektet av som eksplisitt fokuserer på politiets maktutøvelse i Norge.

Henriksen vil skrive forskningsprosjektet på engelsk for lettere å dele informasjon med andre lands politi. Prosjektet vil bestå av tre hoveddeler, hvor del en vil være en kartlegging av omfanget av politiets bruk av fysisk makt og maktmidler. Del to vil omhandle politiets bruk av skytevåpen, og siste del vil bestå av en komparativ undersøkelse mellom norsk politi og et sammenlignbart lands utdannelser for å håndtere bevæpningsoppdrag.

– Formelt vil jeg under studiet være ansatt som politioverbetjent ved Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen, sier Henriksen.

Prosjektet er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

– Jeg ser frem til et spennende arbeid hvor jeg vil måtte be mange i politiet om bistand på ulike områder for å få dette bra. Ta gjerne kontakt hvis du har innspill jeg bør se nærmere på, oppfordrer Henriksen.

Steinar Vee Henriksen, politioverbetjent ved PHS.
Powered by Labrador CMS