Sigve Bolstad strakk armene i været og tok imot applausen da landsmøtet valgte ham igjen i dag.
Sigve Bolstad strakk armene i været og tok imot applausen da landsmøtet valgte ham igjen i dag.

Sigve Bolstad gjenvalgt som leder i Politiets Fellesforbund

PF-landsmøtet gjenvalgte toppledelsen i forbundet.

Publisert Sist oppdatert

Under landsmøtet til Politiets Fellesforbund ble PF-leder Sigve Bolstad i dag gjenvalgt som leder for forbundet. Bolstad har vært leder i PF siden 2013, da han tok over etter Arne Johannessen.

Bolstad fikk også med seg Unn Alma Skatvold videre som nestleder. Landsmøtet fulgte også ellers innstillingen til nytt forbundsstyre.

Under debatten om valgkomiteens innstilling ble det ytret ønsker om at medlemmer fra særorganene også burde inn på fast plass i forbundsstyret. Ingen kandidater utfordret imidlertid innstillinga, og dermed stod innstillinga fra valgkomiteen seg.

Dette forbundsstyret ble valgt under landsmøtet:

 • Leder: Sigve Bolstad, Oslo politiforening
 • Nestleder: Unn Alma Skatvold, PF Øst
 • Medlem: Kristin Aga, Oslo politiforening
 • Medlem: Kjetil Drange, PF Vest
 • Medlem: Ernst Olav Lunde, PF Agder
 • Medlem: Reidun Martinsen, PF Innlandet
 • Medlem: Kjetil Rekdal, PF Vest
 • Medlem: Astrid Røren, PF Sør-Øst
 • Medlem: Bjørn Tharaldsen, PF Finnmark

Disse er valgt til de andre vervene i PF

Varamedlem: mer til forbundsstyret

 • 1. varamedlem: Vidar Johnsen, PF Trøndelag
 • 2. varamedlem: Merethe Rikardsen, PF Trøndelag
 • 3. varamedlem: Marius Bækkevar, Oslo politiforening
 • 4. varamedlem: Brita Hansen, PF Agder
 • 5. varamedlem: Olav Espedal, PF Sør-Vest

Leder:utvalg

 • Leder: Lars Reiersen, PF Sør-Øst
 • Medlem: Karin Madeleine Walin, PF Sør-Øst
 • Medlem: Robin Johnsen, PF Nordland
 • Varamedlem: Hilde Aar Fjeld, PF Sør-Øst

Sivilutvalg

 • Leder: Vegard Monsvoll, PF Trøndelag
 • Medlem: Mette Skare, Oslo politiforening
 • Medlem: Karl Karlsson, PF Troms
 • Varamedlem: Marit Rotmo, PF Møre og Romsdal

Likestilling og mangfold

 • Leder: Nasim Karim, Oslo politiforening
 • Medlem: Edgar Opsal, PF Sør-Vest
 • MEdlem: Merethe Rikardsen, PF Trøndelag
 • Varamedlem: Audun Vårvik, PF Trøndelag

Bladstyret

 • Leder: Vidar Aaltvedt, PF Sør-Øst
 • Medlem: Silje Elin Matre, PF Sør-Vest
 • Medlem: Thomas Tveit, PF Nordland

Kontrollnemda

 • Leder: Marina Sørgård, PF Nordland
 • Medlem: Runar Arnesen, PF Øst
 • Medlem: Lars Morten Lothe, PF Vest
 • Varamedlem: Torill Sorte, PF Sør-Øst