Siemens leverer nødnettradioer

Ventetiden på hvem som skal levere de nye digitalenødnettradioene er over.

Publisert Sist oppdatert

Justisdepartementet har gitt Siemens kontrakt for lever­anseav radioer til nødetatene.

Beslutningen bygger på en omfattende evaluering somkonkluderer med at Siemens har levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudeti forhold til tildelings­­kriteriene. Nødnett­prosjektet har på vegne av Justisdepartementet gjennom­ført enomfattende evaluering av de mottatte tilbudene. Representanter fra de trenødetatene brann, politi og helse har deltatt i evalueringen, og det har blittforetatt en vurdering av tilbudene i overens­stemmelse med regelverket omoff­entlige anskaffelser og kraven­e angitt i anskaffelsen. Rammeavtalen medSiemens omfatter ulike radio­modeller fra Motorola og ClearTone.Nødnett­prosjektet er nå i dialog med representanter fra nød­etatene for åavgjøre hvor mange av de ulike radio­modellene som skal leveres.

Leveranse av radioer for øvrige trinn vil bli gjenstand forsenere utlysinger.