Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen står i bakgrunnen når tidligere beredskapsdirektør Kaare Songstad snakker til pressen i 2015. Nå deler hun kommunikasjonsstaben sin i to.
Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen står i bakgrunnen når tidligere beredskapsdirektør Kaare Songstad snakker til pressen i 2015. Nå deler hun kommunikasjonsstaben sin i to.

Setter sammen nytt kommunikasjons- apparat av ukjent omfang

Politidirektoratet utvider og leter etter tre nye seksjonsledere.

Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av mars går søknadsfristen for tre nye seksjonslederstillinger i Politidirektoratet (POD).

En av stillingene skal lede den nye sikkerhetsseksjonen, som ligger under direktoratets beredskapsavdeling og som skal bidra til at direktoratet og politietaten etterlever sikkerhetskrav. De to andre stillingene er opprettet etter at POD har bestemt seg for å dele kommunikasjonsavdelingen sin i to.

Kommunikasjonsapparatet styrkes

Kommunikasjonsstaben i POD deles nå, fordi befolkninga og ansatte forventer mer av kommunikasjonen fra POD enn før, ifølge kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen.

– Én seksjon skal drive strategisk og langsiktig kommunikasjonsarbeid og fagutvikling med vekt på digital utvikling, den andre skal konsentrere seg om presse- og krisekommunikasjon, samt strategisk bruk av ulike kanaler for å fortelle historier om politiet, opplyser kommunikasjonsdirektøren i en e-post – gjennom PODs kommunikasjonsavdeling.

Førstnevnte seksjon skal konsentrere seg om å drive intranettet Kilden, drive og utvikle nytt politi.no, samt videreutvikle politiets digitale kommunikasjonsarbeid. Den andre seksjonen skal drive pressearbeid, krisekommunikasjon og løpende kommunikasjonsrådgivning.

Etter det Politiforum erfarer er kommunikasjonsavdelingen allerede mer enn doblet de siste fem årene, etter å ha hatt 6-7 ansatte i 2012. Om dette betyr ytterligere oppbemanning av avdelingen, er ukjent.

– Så langt er ikke fordelingen av bemanningen i de to seksjonene fastlagt.

Kan få millionlønn

Når det gjelder den nye sikkerhetsseksjonen i beredskapsavdelingen, skal den ha ansvaret for styring og kontroll av arbeidet med sikkerhet i etaten og den interne sikkerheten i POD.

– Navnet for den nye enheten er Sikkerhetsseksjonen. I sammenheng med opprettelse av seksjonen er Seksjon for informasjonssikkerhet i IKT-avdelingen lagt ned. Oppgavene og personellet er overført til den nye seksjonen etter gjennomført personalløp. Intensjonen ved opprettelsen av seksjonen er å samle arbeidet med sikkerhet i en organisatorisk enhet, opplyser Sture Vang i POD.

Den nye seksjonen har i dag åtte stillingshjemler.

Alle de tre nye seksjonslederstillingene lønnes som seksjonssjef, med lønnsramme på mellom 680.200 og 1.030.300 kroner i året.

– Lønna er potensielt høy for seksjonslederstillingene. Er POD villige til å betale høyeste lønn, over millionen til hver av dem, for å sikre seg tre seksjonsledere?

Utlysningsteksten viser lønnsrammen. Lønn avtales med de som blir tilsatt. Hvilket lønnstrinn de havner i avgjøres blant annet av kvalifikasjoner, svarer kommunikasjonsdirektør Halvorsen.