Ser på våpeninstruksen

Politidirektoratet (POD) har startet arbeidet med å gjennomgå flere elementer i dagens bevæpningsordning.

Publisert Sist oppdatert

Det forteller sjefinspektør for politiberedskap og krisehåndtering i POD, Oddbjørn Mjølhus, til Politiforum.

– Justisdepartementet er i ferd med å iverksette et arbeid for å gjennomgå våpeninstruksen. Det er behov for en slik gjennomgang, og spørsmål knyttet til hvem som kan gi bevæpningsordre vil nok bli et tema ved en slik gjennomgang. Det vet jeg er viktig for Politiets fellesforbund (PF), sier Mjølhus.

Framskutt lagring

PODs arbeid er igangsatt på eget initiativ, og Mjølhus sier han ikke vil mene noe om PFs landsmøtevedtak om bevæpning. Samtidig understreker han at både POD og PF arbeider for politiets beste.

– Vi er opptatt av at etaten videreutvikles i forhold til de behovene som etaten har.

I mai startet også POD arbeidet med en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som går på «politiets innsatsevne». Der vil blant annet spørsmålet om framskutt lagring bli ett av mange temaer.

– Det er første gang at POD iverksetter et slikt arbeid med en ROS-analyse, og vi vil involvere etaten i arbeidet. Både politidistriktene, politimesterne, organisasjoner og andre. PF også, understreker Mjølhus.

Elektrosjokkvåpen

Et av punktene i PFs landsmøtevedtak om bevæpning, går på utredning av «mindre dødelig våpen», som for eksempel elektrosjokkvåpen. Mjølhus sier at Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) og PODs eget Materiellforum (MAFO) følger utviklingen på området.

– Men det er noe vi må ha veldig grundige vurderinger av. Men vi er åpne for å følge utviklingen på dette området, og dette kan bli et element i ROS-analysen, sier sjefinspektøren.

Analysen skal etter planen være klar til årsskiftet 2012/2013, men fremdriftsplanen kan bli justert som følge av terrorangrepet 22. juli og erfaringene derfra.