Et egyptisk pass sjekkes på Storskog grensekontrollsted.
Et egyptisk pass sjekkes på Storskog grensekontrollsted.

Sender ID-eksperter til grenseområdene

Nasjonalt ID-senter bistår med kontroll av pass og ID-dokumenter på Storskog og Råde.

Publisert Sist oppdatert

– Nå har vi folk på Storskog og mottakssenteret i Finnmark på andre uka. Vi er også i ferd med å etablere oss på mottakssenteret i Råde, sier Per Haddal, seksjonssjef i Nasjonalt ID-senter.

Behovet for personell til å vurdere ID-dokumenter på stedene der asylsøkere kommer til Norge er stort. Nå er spesialistene på dokumentgranskning i politiet utplassert på ubestemt tid.

– Våre ansatte skal både drive granskning av ID-dokumenter, men også bistå i den taktiske ID-kontrollen. Dette handler blant annet om samtaler med asylsøkere og biometri, forteller Haddal til Politiforum.

Eget labratorium i Finnmark

På mottakssenteret på Høybuktmoen ved Kirkenes lufthavn, har Nasjonalt ID-senter rigget til et ID-labratorium. ID-ekspertene skal her både kaste seg over den store bunken av saker som hoper seg opp og forsøke å heve kompetansen lokalt.

– Vi må bygge opp en organisasjon ute, fastslår Haddal.

Det betyr opplæring for ID-kontroll i førstelinjen, en andrelinje med superbrukere ute i distriktene som kan holde seg oppdatert på trender og sile ut profiler som politiet bør undersøke nærmere, og Nasjonalt ID-senters eksperter i tredjelinjen.

– Nasjonalt ID-senter jobber hele tiden med å hente inn trender fra utlandet, slik at vi er rede når strømmen av asylsøkere kommer, sier Haddal.

De ansatte som nå utplasseres sirkulerer på å være og på hvor de er utplassert.

– Vi har også teknisk utstyr, som for eksempel USB-mikroskop, som gjør at vi kan kommunisere med hverandre og med det robuste tredjelinjemiljøet som sitter i Oslo, forklarer Haddal.