Samband og nødnett

Publisert Sist oppdatert

Dette ble det varslet om:

I mars 2006 ble Arbeidstilsynet varslet om at politiets sviktende samband utgjorde en sikkerhetsrisiko for operative tjenestemenn.

Samme år advarte politiansatte i Follo politidistrikt sterkt mot utsettelsen av det nye nødnettet, som skulle igangsettes i 2006 og stå ferdig i hele landet i 2009.

Utsettelsen ville bety en stor fare for både polititjenestemenn og publikum, var budskapet. I 2008 ble nødnettet utsatt enda en gang. Foreløpig er nødnettet planlagt ferdigstilt i 2015, seks år etter skjema.

I mellomtiden opererer politiet med to parallelle samband.

Dette skjedde 22. juli:

Politidistriktene Oslo, Asker og Bærum og Søndre Buskerud, samt flere helseaktører, kommuniserte kun på det nye nødnettet. Nordre Buskerud politidistrikt benyttet det gamle sambandet.

Mange måtte ty til mobiltelefoner som eneste sambandsløsning. Dette skapte store kommunikasjonsproblemer under Utøya-aksjonen.

Dette skriver kommisjonen:

Personell i alle nødetater må trenes for å kunne utnytte potensialet som ligger i Nødnett. Inntil systemet er ferdig etablert i hele landet, må det sikres midlertidige løsninger som ivaretar behov for tilfredsstillende samband.