Politimester Hans Sverre Sjøvold og justiminster Per-Willy Amundsen gliser bredt for å ha fått organisasjonen i havn i nye Oslo politidistrikt. Fra nå er de ansatte plassert i nye enheter.
Politimester Hans Sverre Sjøvold og justiminster Per-Willy Amundsen gliser bredt for å ha fått organisasjonen i havn i nye Oslo politidistrikt. Fra nå er de ansatte plassert i nye enheter.

Så glade er de for å ha samlet Norges største politidistrikt

Fra og med i dag, gjelder den nye organiseringa i nye Oslo politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

For snart halvannet år siden ble grensene i Politi-Norge tegnet på nytt. Men den interne organiseringa av de tolv nye distriktene havnet først på tegnebrettet i løpet av fjoråret og vinteren som gikk.

I dag er den første virkedagen der den nye organiseringa av Oslo politidistrikt er iverksatt for alvor. Fra 1. mai er de ansatte plassert i ny organisasjon og distriktet inndelt i nye driftsenheter. Med det medfører det også at mange ansatte får endret arbeidsforhold, på tvers av grensene fra gamle Oslo og gamle Asker og Bærum politidistrikter.

– For distriktet handler det om å flere ressurser og mer kompetanse samlet under én styring, til det beste for publikum. Borgerne vil få et bedre tilbud i hele distriktet, sier politimester Hans Sverre Sjøvold til Politiforum.

Forventer flere frigjorte ressurser

Sjøvold sier distriktet det kommende året vil sørge for å bemanne opp, slik justis- og beredskapsdepartementet har lovet penger til.

– Blir det flere politifolk frigjort som følge av reformen nå?

– I vår endringsavtale er det frigjort mange lederstillinger som skal over i operativ virksomhet, svarer Sjøvold.

Og frigjøring av mannskaper forventes også av Sjøvolds øverste sjef, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

– Altså, jeg forventer jo det. At vi får flere patruljer. En ting er at vi får bedre stordriftsfordeler ved at man slår sammen og får et større distrikt. Men først og fremst skjer det på grunn av oppbemanninga av etaten, sier Amundsen, som ble ønsket velkommen av Sjøvold og to politihester utenfor politihuset fredag ettermiddag.

Norges største politidistrikt enda større

Politiforum har tidligere fortalt at ny organisering medfører endringer for flere satsningsområder i Oslo-politiet. Innplasseringen av de ansatte i ny organisasjon og nye stillinger, har heller ikke gått smertefritt for seg.

Oslo politidistrikt var allerede før reformen landets største i antall ansatte. Med den nye organisasjonen på plass, er nå over 3000 ansatte samlet for alvor, med hovedsete på politistasjonen på Grønland.

– Men det er ikke sånn at den ene skal ta over den andre, forsikrer politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Politiet i Asker og Bærum har hatt høy anseelse i sitt distrikt, og vi må se mulighetene i hva de kan gjøre godt sammen med Oslo. De får enda bedre tilgang til ressurser og kapasiteter. Det er viktig at det blir mer enn én pluss én ut av dette. Det nye distriktet får en viktig rolle både innenfor samfunnssikkerhetsoppgaver og innenfor kriminalitetsbekjempelse. Hver fjerde straffesak skjer i Oslo, og mye kriminalitet har en akse inn og ut av Oslo. Med Asker og Bærum får også de enda mer å spille på.

– Er det viktig for deg at politikrafta i hele distriktet ivaretas?

– Det er ikke snakk om at Asker og Bærum kommer dårligere ut av denne dealen her. De får enda bedre tilgang på enda mer ressurser. Jeg har lest saker om at man mister en politibåt i Asker og Bærum, men saken er jo at de får tre politibåter til. Og så må Oslo være bevisste på å kjøre patruljer ut. De har jo samarbeidet i mange år og den bevisstheten må man ha, det er et stort hus med 3000 ansatte, med mange spesialistmiljøer og mange operative oppgaver. Jeg synes det er en god løsning at Asker og Bærum ble en del av Oslo, sier Humlegård.

– Ikke for å spare penger

Justis- og beredskapsminister Amundsen tror på at politiet skal kunne levere bedre polititjenester med den ny organisering, uten å konkret nevne hvordan.

– Hva ser du på som den viktigste effekten av å slå sammen distriktene?

– Jeg mener vi får en mer helhetlig tilnærming i de distriktene som naturlig hører sammen, og at vi dermed også får hentet ut større kapasitet, større effekt og at vi setter oss bedre i stand til å levere bedre polititjenester. Det gjelder over hele landet med de nye distriktene.

– Når du sier større effekt, hva tenker du på da?

– I det ligger det stordriftsfordeler, det ligger muligheter til å håndtere organisasjon på en bedre måte. Man kan samordne politikraft godt. Det gir enda bedre forutsetninger for å levere.

– Ligger det i det at man skal spare penger?

– Nei. Og det har aldri handlet om å spare penger under denne regjeringa. Hvert år bruker vi mer penger på politiet. Det kommer vi til å fortsette med. Og sitter denne regjeringa neste periode også, noe jeg går sterkt ut ifra, så kommer vi til å nå to per tusen før 2020. Vi skal fortsette å styrke politiet.

Politimester Sjøvold svarer bekreftende på at innbyggerne i gamle Asker og Bærum politidistrikt kan vente seg mer av det nå nyorganiserte Oslo politidistrikt.

– De vil få glede av de tjenestene Oslo også har gitt sine innbyggere. Så er det klart at en reform ikke er over 1. mai, og det er noe kanskje noe dere også kunne lære dere innimellom også, at man må ha et litt lenger perspektiv på læringsprosesser. Man kan ikke bare være opptatt av én og én halvmeter, men se lenger fram, avslutter Sjøvold.

Smaken av nytt distrikt: Justisministeren og politimesteren var de to første til å smake på kaka som markerte det nye distriktets organisering. Politidirektøren fulgte nøye med.
Smaken av nytt distrikt: Justisministeren og politimesteren var de to første til å smake på kaka som markerte det nye distriktets organisering. Politidirektøren fulgte nøye med.
Powered by Labrador CMS