Risiko ved kort hviletid

- Noe må gjøres med utvitenheten.

Publisert Sist oppdatert

Landets politimestere bør sette seg bedre inn iutfordringene turnus-, skift- og overtidsarbeid gir. Politiets Fellesforbundmener det må tas seriøse grep for å gjøre noe med uvitenheten.

Arbeidslivsforskning viser at turnus-, skift- ogovertidsarbeid med nattarbeid og/eller hyppig kort daglig fritid, gir negativehelsemessige konsekvenser og økt risiko for ulykker.

Forskningen viser at tilstrekkelig daglig fritid er denviktigste faktoren for å forebygge risikoen for helseskader og ulykker. Vedetablering av tjenesteordninger må det tas hensyn til at de negativekonsekvensene av korte arbeidsfrie perioder, forsterkes allerede fra ca. 45 år.Kunnskap om risikofaktorer for helse og sikkerhet er viktig for å vurdere,etablere og drifte slike tjenesteordninger.

- Tilstrekkelig daglig fritid er den viktigste faktoren forå forebygge risikoen for helseskader og ulykker.

Kunnskap om risikofaktorer for helse og sikkerhet er viktigfor å vurdere, etablere og drifte slike tjenesteordninger, har professorTorbjørn Åkerstedt ved IPM & Karolinska Institutet uttalt tidligere.

ANSVAR

- Det er en kjensgjerning at mange arbeidstakere selv ønskerkorte arbeidsfrie perioder mellom arbeidsperiodene og gjerne lange arbeidsperioder,for å få så lange arbeidsfri perioder som mulig. Den enkelte har liten kunnskapom helse- og ulykkesrisikoen, og kan ikke gardere seg mot de negativekonsekvensene i lengden. Ansvaret for sikkerhetskonsekvensene må ligge på denansvarlige for tjenesteordningene. For politiets del er det politimesterne somer ansvarlige for at denne kompetansen er i organisasjonen og på rett sted,sier forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund, Victor-Bjørn Nielsen.

Nielsen mener absolutt at politimesterne bør vite mer enndet de gjør i dag om konsekvensene av for lite søvn og sammenhengende hvile iforhold til økt risiko for helseskader og ulykker. Normen for daglig arbeidsfriperiode er 16 timer, og i tillegg til å hindre økt risiko for helseskader og ulykker,er tilstrekkelig arbeidsfri nødvendig for å fungere sosialt.

- Mangel på sammenhengende hvile gir samme effekt som å værepåvirket av alkohol. Jeg ønsker at landets politimestere fokuserer mer på denneproblemstillingen enn det de har gjort så langt. I forhold til politimesternesfokus når de uttaler seg om tjenesteordninger, virker det som om de nærmest erblanke på dette området, sier Victor-Bjørn Nielsen, og legger til.

- I mine øyne bør vi innføre opplæringsprogram og eventuelten slags sertifiseringsordning for å kunne etablere og drifte tjenesteordningersom innebærer forstyrret søvn og for korte arbeidsfrie perioder.

MANGLENDE SØVN ER LIVSFARLIG

Ifølge professor Torbjørn Åkerstedt er mennesket innrettetfor å være våken om dagen, og sove om natten. Når man er i beredskap, er detvanskelig å nå ned i den dype søvnen. Dette er hovedbegrunnelsen for at manikke bør ha reservetjeneste over for lange perioder.

Manglende søvn er livsfarlig for eksempel itrafikksituasjoner, og kan ikke kompenseres senere.

Risikoen for ulykker, øker også med lengden påarbeidsperioden. Når arbeidsperioden overstiger 8-9 timer øker risikoenbetydelig.

VÆR KONKRET

Politimester i Follo, Arne Jørgen Olafsen, mener forslagetfra Politiets Fellesforbund må være mer presist for å la seggjennomføre.

- Hvis Victor-Bjørn Nielsen mener det er noen politimesteresom ikke har denne kunnskapen, bør han si hvem det gjelder fremfor å sette allei et negativt søkelys. For min del mener jeg at jeg er godt nok skolert til åhåndtere denne type saker. En slags sertifisering tror jeg lite på. For i dethele tatt å bli ansatt som politimester i dag, må man gjennom et grundigjobbintervju hvor dette temaet blir omhørlig gjennomgått, sier Olafsen.

Politimester i Helgeland, Håvard Fjærli støtter kommentarenfra Arne Jørgen Olafsen.

- Jeg mener landets politimestere har god kompetanse pådette området og har et klart inntrykk at vi tar helse på alvor. Derfor menerjeg det ikke er noe behov for en sertifiseringsordning, sier Håvard Fjærli, somsamtidig peker på at det må tas hensyn til at samfunnet har behov for ekstrapolitiberedskap i visse situasjoner.