Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp). Her under overrekkelsen av bevæpningsutvalgets rapport i mars.

Revidert nasjonalbudsjett: 100 millioner til utstyr

Politidistriktene får 100 millioner kroner til investeringer. Totalt tildeles politiet 263,5 ekstra millioner på årets budsjett.

Publisert Sist oppdatert

Det kom fram da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i dag. Der får politidistriktene 100 millioner kroner i en engangsbevilgning til utstyrsinvesteringer.

«Krav om responstid og utrulling av nye IKT-løsninger med mer politiarbeid på stedet gjør det viktig å ha en moderne utstyrt og velfungerende bilpark. Som ledd i gjennomføringen av nærpolitireformen i 2017 er det behov for at alle politidistrikt kan begynne å ta i bruk utstyr til operativt arbeid, herunder PCer til bruk av politijurister og etterforskere og mobiltelefoner til polititjenestemenn. På bakgrunn av ovennevnte foreslås det som et engangstiltak i 2017 å øke bevilgningen på kap. 440, post 01 med 100 mill. kroner til investeringer i utstyr i politidistriktene», skriver regjeringen.

– Politiet trenger moderne utstyr for å gjøre en god jobb. Dette forslaget vil bidra til å modernisere politiet og styrke politidistriktene, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) i en pressemelding.

– Det er særlig nødvendig å fornye kjøretøyene i politiet. Nærpolitireformen og økte krav om responstid gjør det enda viktigere å ha en god, moderne utstyrt og velfungerende bilpark. En oppgradering av politidistriktenes bilpark vil samtidig bedre politiets operative innsatsevne og beredskap, sier Amundsen.

Tre politihelikoptre

Politiet får også tildelt ytterligere 36,8 millioner kroner som skal dekke omstillingsutgifter i forbindelse med etableringen av lønn- og regnskapssenteret i Kristiansund.

Denne uken ble det også kjent at politiet kommer til å få tre nye politihelikoptre. Regjeringen skal sette av 18,5 millioner ekstra til dette i 2017.

«Regjeringen legger opp til å anskaffe tre nye politihelikoptre med transportkapasitet som skal leveres i løpet av 2019. Tre helikoptre vil sikre tilgjengelighet og evnen til hurtig respons for en første innsatsstyrke. Med tre politihelikoptre vil politiet få ett helikopter til søk, observasjon og overvåkning (som i dag), ett helikopter i transportkonfigurasjon primært for de nasjonale beredskapsressursene og ett helikopter forbeholdt vedlikehold, trening og sertifisering av mannskap», står det skrtevet i revidert nasjonalbudsjett.

– Ved en terroraksjon eller en annen akutt hendelse er politiet helt avhengig av å ha en god og robust helikoptertjeneste. Kjøp av tre nye politihelikoptre er en betydelig forbedring av den tjenesten vi har i dag og er en viktig styrking av Norges beredskap, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Mulighet for andre helikopterbaser

Med tre helikoptre, kan det også bli aktuelt å utplassere ett eller flere i andre politidistrikter ved behov.

– Med tre politihelikoptre vil det være mulig å flytte et av helikoptrene til baser andre steder i landet i perioder, for eksempel i situasjoner der det foreligger informasjon om at det kan oppstå en akuttsituasjon, eller ved større planlagte arrangementer, sier Amundsen.

Den totale budsjettøkningen for politiet blir på 263,5 millioner kroner. Her er andre ekstrabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett:

  • 20 millioner kroner til objektsikring
  • 2 millioner kroner til dyrepoliti i Østfold
  • 93 millioner kroner til Frontex-operasjoner i Middelhavet
  • 9,6 millioner kroner til førstelinjearbeid i familieinnvandsingssaker

Samtidig skal også politiet spare penger på andre poster:

  • 3,1 millioner kroner på avvikling av Oslo politidistrikts personalbarnehage
  • 9,4 millioner kroner i kompensasjon for betaling av pensjonspremie
  • 3,8 millioner kroner for omdisponering av PST-enhet fra Asker og Bærum til PST sentralt

Politihøgskolen får videre 3 millioner kroner ekstra, som skal gå til engangsinvesteringer knyttet til øvings- og treningsvirksomhet på Sæter gård ved Kongsvinger.

Powered by Labrador CMS