Rett opp skjevhetene nå!

Klar tale fra ordfører Leif Johan Seveland i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har ventet lenge nok på økte politiressurser i Rogaland, mener Leif Johan Sevland (foto: Torleiv Tengs-Pedersen).

Ordførereni Stavanger, Leif Johan Sevland (H) var klokkeklar i sitt budskap tilregjeringspartiene: Vi har vært tro mot fordelingsmodellen til politiet ogventet på økningen til Rogaland politidistrikt. Nå må pengene komme!

Utspilletkom under en debatt om nærpolitiet og politiråd i Stavanger 3.september. ThomasBreen (Ap) fra Justiskomiteen, hadde antydet at fordelingsmodellen (Fürst &Høverstad-modellen, red. anm.) burde endres eller revideres. Ordfører Sevlandfikk støtte fra forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen. - PFfordeler, sammen med POD, pengene til politidistriktene. Det har over tid værten skjevfordeling i norsk politi, hvor Rogaland er et av 8-9 politidistrikt somhar kommet dårlig ut. Ujevnhetene må rettes opp med ekstra tilførte midler, førmodellen revideres mente, Johannessen.

HøyrelederErna Solberg erkjente at de ikke hadde vært klar over skjevhetene da hun satt iregjering. Nå støttet hun argumentet for at skjevhetene måtte utjevnes.

Leggned lensmannskontorene

Lokallagslederi PF, Arild Sandstøl,hadde i forkant av debatten foreslått i lokalpressen å legge nedlensmannskontorene. Senterpartiets ordførerkandidat i Stavanger, BjarneKvadsheim, mente dette var et godt taktisk utspill for å få mer penger tilpolitidistriktet. Flere av debattdeltakerne var åpne for å legge nedlensmannskontorer, hvis det var basert på en politifaglig vurdering.Fremskrittspartiets varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli, mente at detikke var viktig hvor det var politibygg og hva som stod på døren, men atpolitiet var ute og gjorde jobben. Thomas Breen sa at det ikke var et taktisk utspill å legge nedlensmannskontorer, men at det snart kunne bli en realitet. Breen lovet atstatsbudsjettet for 2008 skulle rette opp i skjevfordelingen.

Politiråd- hva er det?

Detvar bred politisk enighet i panelet om at politiråd var veien å gå for åforebygge kriminalitet i lokalsamfunnet. Men det virket noe uklart forpolitikerne hvordan dette skulle brukes i praktisk arbeid. Arne Johannessenmente at politirådet burde operere på to nivå: Et overordnet nivå for strategiog langsiktige mål, samt et underordnet nivå for det praktiske arbeidet ihverdagen. Ordføreren i Stavanger, Leif Johan Sevland, mente at det måttetilpasses lokale forhold. - Det må være forskjell på politiråd på Utsira og iOslo, sa han.