Rekordtall fra UP hittil i år

UP har tatt rekordmange flere råkjørere og ruspåvirkede bilførere hittil i år, sammenlignet med i fjor. Det er en formidabel økning vi har hatt, sier UP-sjef Runar Karlsen (bildet) til Politiforum.

Publisert Sist oppdatert

UP har tatt førerkortet etter fartsovertredelser fra 426 bilførere hittil i år, mot 340 i samme periode i fjor. 11.100 har blitt bøtelagt eller anmeldt i tillegg - en økning fra 6.000 - eller 63 prosent - fra tilsvarende periode i fjor.

- Starten på 2011 er den beste starten UP har hatt. Volum på kontrollaktiviteten vår er høy, og vi kontrollerer de riktige personene. Samtidig har vi god distriktsledelse og dyktige mannskaper, sier UP-sjefen.

Hver januar bytter vanligvis UP ut en tredel av sitt innbeordrede mannskap. I år ble det noen færre utskiftinger blant mannskapene, og dermed færre kurs og fravær fra kontrollvirksomhet.

- Det kan være medvirkende årsak. De nye vi har hatt inn, har vært kjempedyktige. Vi har full uttelling på alle laserne våre - vi hadde flere lasere ute i begynnelsen av året enn i fjor. Dessuten fikk vi ti nye stillinger til kamp mot mobile vinningskriminelle, og alle er nå på plass, sier Karlsen.

Rus og narkotika

Men også 25 prosent flere ruspåvirkede førere er avslørt i år, enn i fjor.

Det er beregnet at en prosent av trafikantene har alkohol eller stoffer fra medikamenter i blodet mens de er ute i trafikken. Mørketallene er store.

- Samtidig som vi leverer mer trafikksikkerhet på veiene, bekjemper vi kriminalitet betydelig mer effektivt enn tidligere, sier UP-sjefen.

I løpet av nevnte periode pågrep UP 345 personer, mistenkt for lovbrudd etter straffeloven, med hovedvekt på narkotikaforbrytelser (165 beslag) og vinning. Det er en økning på 75 prosent sammenlignet med 2010. Antall narkotikabeslag er økt med 62 prosent.