Hadia Tajik (AP) mener alt for mye av politipengene øremerkes.
Hadia Tajik (AP) mener alt for mye av politipengene øremerkes.

– Regjeringens satsning på politiet er en bløff

Arbeiderpartiet går hardt ut etter at økonomirapporten om politiet ble offentlig.

Publisert Sist oppdatert

– Rapporten bekrefter det Arbeiderpartiet har pekt på i lang tid: Høyre- og FrP-regjeringens såkalte satsning på politiet er en bløff.

AP-nestleder og leder for justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik, levner regjeringen liten ære, tross en økning i politiets budsjetter på rundt 2,5 milliarder kroner de siste årene. Årsaken er at de tolv politidistriktene i realiteten har fått 426 millioner kroner mindre å rutte med.

– Politidistriktene har ikke fått mer penger, og ressurssituasjonen er svært krevende. Arbeiderpartiet la inn mer penger i vårt alternative budsjett for 2017, det burde også regjeringen ha gjort, er den klare meldingen fra Tajik.

Heller ikke at regjeringen i går bevilget 100 millioner kroner til utstyrsinnkjøp i politiet gjennom revidert nasjonalbudsjett, ser ut til å blidgjøre AP-nestlederen.

– Politimestrene har vært tydelige på at de trenger økte frie driftsmidler, men regjeringen bevilget heller ikke i revidert nasjonalbudjett en eneste krone. Jeg er overrasket over at regjeringen ikke har lyttet bedre til politiet.

– Alt er øremerket

Økonomirapporten som i dag ble offentliggjort, belyser blant annet at det er manglende kontroll med hvordan øremerkede midler faktisk benyttes. Den foreslår også at distriktene får mer ansvar for hvordan prioriterte områder skal ivaretas lokalt. Men den holdningen finner ikke Tajik igjen i ekstrapengene som politiet fikk i år.

– Vi fikk i går enda et eksempel på hvordan regjeringen hevder at de styrker politidistriktene, men hvor pengene i all hovedsak er engangsinvesteringer som ikke løser driftsutfordringene politiet står ovenfor. Politiet trenger blant annet økte midler for å møte behovet for bedre beredskap, et mer tilgjengelige og tilstedeværende politi og styrke etterforskningen.

Det får man ikke gjennom øremerkinger, er Tajiks klare tale.

– Justisministeren hevder til stadighet at han ikke detaljstyrer politiet . Men det er bare å se på revidert nasjonalbudsjett som kom i går. Alt er øremerket. Politidistriktene står midt i en krevende reformprosess, de trenger større handlingsrom, ikke mindre.

Les justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sitt svar her.