Regjeringen bevilger mer penger til kontroll og registrering av flyktninger i 2016.
Regjeringen bevilger mer penger til kontroll og registrering av flyktninger i 2016.

Regjeringen gir 350 flyktning-millioner til politiet

Flyktningkrisen fører til videre styrking av utlendingsarbeidet i politiet og spesielt Politiets Utlendingsenhet. Halvparten av stillingsveksten i 2016 skal til PU.

Publisert Sist oppdatert

Etter at kostnaden og konsekvensene for økt asyltilstrømning er vurdert, har regjeringen i dag lagt fram en tilleggsbevilgning til Statsbudsjettet. Som følge av at de venter at svært mange asylsøkere vil komme til Norge i tiden framover, gjør de endringer i hvordan Statsbudsjettet ser ut for neste år.

Og endringene fører til mer penger til utlendingsarbeidet politiet. Styrkningen av Politiets Utlendingsenhet (PU) videreføres og styrkes.

128 millioner skal gå til registerering og oppfølging av asylsøkere. I tillegg skal 32 millioner gå til støttefunksjoner, som flere ledere, administrasjon og analytikere. 13 millioner kroner skal bevilges til stillinger og transportutgifter for å bygge ned restanser i 2016.

For 2015 har PU etter det Politiforum erfarer 434,5 millioner kroner i budsjett, før tilleggsbevilgningen på 47 millioner kroner i høst.

Halvparten av de nyutdannede til PU

I tallene ligger det at PU midlertidig skal bemannes med 174 ansatte som uteksamineres fra Politihøgskolen, opplyser departementet. Det utgjør halvparten av stillingsveksten på 347 stillinger som departementet har budsjettert med i 2016.

Politidistriktene skal derfor i 2016 ansette 174 færre politifolk enn det Statsbudsjettet la opp til, opplyser departementet. Rundt 80 millioner kroner flyttes fra distriktene til PU som følge av dette.

Politiet og PU får også 58,3 millioner kroner for å drive utvidet registrering av asylsøkere som kan komme fra områder der terrororganisasjoner holder til. Dette er en bevilgning av sikkerhetshensyn, står det i tilleggsdokumentet.

18,8 millioner skal brukes til ID-etterforskning i politiet. Politidistriktene får 64,2 millioner kroner til bruk på territorialkontroll. I Finnmark får de 23 millioner til å videreføre håndteringen av situasjonen på Storskog og i Kirkenes. Videre skal Kripos få 11,3 millioner.

Totalt skal posten for politiets driftsutgifter i forslaget til statsbudsjett økes med 262,6 millioner kroner knyttet til økte asylankomster.

I tillegg skal PSTs budsjett økes med 14,8 millioner kroner til stillinger sentralt og 6,8 millioner til stillinger i PST i distriktene. Frontex-operasjonen i Middelhavet får 4,2 millioner kroner mer. Tolkeutgifter, språkanalyser og asylsøkeres opphold i lokalene til PU vil også dekkes med flere millioner kroner.

Hele politibudsjettet for 2016 styrkes med 350 millioner kroner, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet.

Fornøyd, men avventende

I Østfinnmark er politimester Ellen Kathrine Hætte fornøyd med å få 23 millioner neste år. Tidligere i høst fikk distriktet flere stillinger til å bemanne opp, og pengene skal nå gå til å videreføre disse i 2016.

– Det er veldig bra. Det er fint at vi får kompensert at det skjer en nasjonal hendelse hos oss, så vi får gjort en god jobb.

Men Hætta slipper ikke alle bekymringer helt ennå. Fremtiden er nemlig fortsatt uviss.

– Akkurat i dag vil dette være nok. Men vi vet ikke hvordan det ser ut i morgen, eller i neste uke. Det gjør det vanskelig å juble, forteller politimester Hætta.

Politiets Utlendingsenhet ønsker ikke kommentere budsjettøkningen fredag ettermiddag, og viser til Politidirektoratet. I en pressemelding sier politidirektør Odd Reidar Humlegård følgende:

– Den foreslåtte styrkingen av budsjettet for 2016 vil dekke opp for våre ekstra utgifter knyttet til inntak og registrering slik vi ser dem i dag. Situasjonen er utfordrende og i stadig endring, og det er derfor betryggende at regjeringen nå foreslår tilskudd til neste års budsjett basert på dagens situasjonsbilde, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.