Leder for Fagpressen, Elin Floberghagen, synes det er dumt hvis POD har forsøkt å korrigere Politiforums sak.
Leder for Fagpressen, Elin Floberghagen, synes det er dumt hvis POD har forsøkt å korrigere Politiforums sak.

Reagerer på påstander om at POD ville rette opp inntrykk

Ifølge Marit Fostervold forsøkte PODs HR-direktør å få henne til å ta avstand fra Politiforum-artikkel. – Viktig at mediene setter søkelyset på hvordan prosessene gjennomføres, sier Fagpressen.

Publisert Sist oppdatert

Det var gjennom et intervju på Adressa.no at visepolitimester i Trøndelag, Marit Fostervold, fortalte at Politidirektoratets HR-direktør Karin Aslaksen hadde spurt henne om å ta avstand fra fremstillingen i saken der Politiforum avslørte at Fostervold hadde trukket sin søknad på jobben som beredskapsdirektør i Politidirektoratet.

– Hun spør om jeg jeg interessert i å gå ut sammen med henne og avkrefte opplysningene Politiforum har tenkt å gjengi, om jeg vil si at jeg ikke kjenner meg igjen i innholdet i Politiforums artikkel, fortalte Fostervold til Adressa tirsdag.

Fostervold sa hun fikk beskjed om at den eneste måten å legge saken død på, var å si at hun ikke kjente seg igjen i artikkelen. Aslaksen ville ha artikkelen stoppet, og det var bare Fostervold som kunne stoppe den, fortalte Fostervold selv

Politidirektoratet uenige i premisset

Politiforum har forsøkt å få Karin Aslaksen i tale om påstandene, men det har ikke lyktes. Politidirektoratet svarer ikke på om Aslaksen ønsket å stoppe artikkelen, og sier at både Karin Aslaksen og politidirektør Odd Reidar Humlegård har sagt det som er å si til NRK.no og til Adressa.no.

Her har Aslaksen sagt at hun kontaktet Fostervold for å avklare med henne før hun gikk ut med informasjon, og at premisset i spørsmålet fra Politiforum før publisering forrige torsdag, var at det ble hevdet at Fostervold hadde blitt bedt om å trekke søknaden.

Dette fremholder også pressesjef i POD, Gase Handeland, i dag.

– Dette premisset stemmer ikke med vår oppfatning av saken. Vi tok derfor kontakt med henne i forkant av at Politiforum publiserte sin første sak torsdag kveld for å undersøke hva som var hennes versjon, skriver Handeland i en e-post, via kommunikasjonsavdelingen han selv jobber i.

Men det er bra at Politiforum setter søkelys på kritikkverdige forhold, legger Handeland til i e-posten.

– For øvrig er det helt klart i alles interesse at Politiforum bidrar med et faktabasert søkelys på situasjonen i norsk politi, herunder også situasjonen i Politidirektoratet.

Redaktøren av Politiforum reagerer

Redaktør i Politiforum, Ole Martin Mortvedt, reagerer kraftig på at en jobbsøker opplever at Politidirektoratet forsøker å få vedkommende til å ta avstand fra en artikkel i bladet, uavhengig av hva POD opplever som premisser i spørsmål pressen stiller.

− De må gjerne selv ta avstand fra det vi skriver og si til oss at det er feil, men at de kontakter en jobbsøker, som kan være lett å påvirke, om å ta avstand fra innholdet er uheldig, sier Mortvedt.

Han mener det er kritikkverdig at HR-direktør Karin Aslaksen skal ha sagt at det er «viktig at du ikke skal få et dårlig forhold til din arbeidsgiver på grunn av det som skrives». Mortvedt sier han forstår at det kan oppfattes som en påvirkning.

− Jeg liker på ingen måte at et politiorgan forsøker å påvirke parter vi skriver om. Det er en selvfølge at ikke alle liker alt vi skriver. Men i stedet for å forsøke å påvirke mulige intervjuobjekt, er våre spalter åpne for vanlig tilsvarsrett og debattinnlegg. Jeg finner det underlig at det ikke har vært mulig for Politiforum å få svar fra Karin Aslaksen siden torsdag i forrige. Hun kunne ha tatt kontakt med oss, i stedet for å forsøke å få Fostervold til å korrigere inntrykket, sier Mortvedt.

Fagpressen: – Forsøkte å hindre publisitet

Også administrerende direktør Elin Floberghagen i Fagpressen reagerer på Politidirektoratets forsøk på å få Fostervold til å si at hun ikke kjente seg igjen i Politiforums fremstilling.

– Oppfatter du det som om Politidirektoratet forsøkte å skape mistillit til Politiforum i denne saken?

– Dersom Fostervold husker disse samtalene rett, er dessverre svaret på det ja. I beste fall skapes et inntrykk av at direktoratet gjør det de kan for å hindre publisitet som setter dem i et dårlig lys.

– Er det problematisk at det kan virke som et politiorgan forsøker å tildekke forhold, ved å forsøke å få en jobbsøker til si noe annet enn det vedkommende har opplevd?

– Her står jo partenes forklaringer mot hverandre, så det er vanskelig å slå fast hva som faktisk har skjedd. Dersom det er slik at et politiorgan prøver å pynte på sannheten, eller til og med å hindre at den kommer frem, er det åpenbart alvorlig. For at ansettelser i viktige lederstillinger skal ha legitimitet er det viktig at mediene setter søkelyset på hvordan prosessene gjennomføres, sier Floberghagen.

Hun mener Politiforum som fagmedium har muligheten til å gå tett innpå slike prosesser, og at det er noe alle involverte bør sette pris på.

– En kultur av lukkethet kan skape mistanker om kameraderi, men her får leserne mulighet til å gjøre seg opp sin egen mening. I stedet for å prøve å få Fostervold med på en redigert og samlet versjon, synes jeg man bør gi henne honnør for åpent å fortelle hvordan hun opplevde denne prosessen, avslutter Floberghagen.