Pusser opp gamle vrak til nye glis

Ingen dårlig vits.

Publisert Sist oppdatert

Det høres ut som en dårlig vits, men det er helt sant.Politiet i Follo har valgt å «pusse opp» gamle, slitne Volvoer til nye «glis».Resultatet ser du på bildene overfor.

- Dette er ikke noe vi gjør fordi vi ikke vil ha Passat, menfordi vi rett og slett ser en stor gevinst av det. Så langt har vi bygd om firebiler, og vi ser helt klart at dette er en måte å få mest ut av de bilene viallerede har. Bilene fremstår som nye, sier Henning Fredriksensom påpeker at distriktet har åtte Passater.

Fredriksen er krystallklar på at dette er envinn-vinn-situasjon for politiet. Nå sitter Follo politidistrikt igjen med«helt nye» biler til ca en tredjedel av prisen inkludert full service- oggarantiavtale fra bilprodusenten.

Hovedgrunnen til at politiet i Follo nå har kommet frem tildenne løsningen, er at distriktet er inne i en omorganiseringsprosess hvor deløfter hver eneste stein for å bedre økonomien. Politimester i Follo ArneJørgen Olafsen er fornøyd med at distriktet både sparer penger og får «nyebiler». Besparelsen på 3,5 mill ligger også i en bedre totalforvaltning av alledistriktets totalt 62 kjøretøy.

Godkjent av PDMT

Dette har politiet i Follo byttet i sine biler:
Hjuloppheng, stag, lager, dempere, bremser, ny motor (derdette var nødvendig), nytt førersete, frontrute, rattkringle, dørlister, matterer på plass. Alt med ny service- og garanti avtale fra Volvo på 200.000 nyekilometer. Alle deler er fra Volvo Special Vehicles Car.

Karroseriet er rettet/lakkert og ny politilogo montert. Derblålysene var dårlig/ødelagte, er nye på plass fra fra Ferno Norden. Det er itillegg montert inn Gun-Lock, våpenskrin, VTS-modul for Geopol og kabling fornytt nødnett er klagjort.

- Prislappen på en «ny bil» ligger fra 150.000 kroner og opptil ca 250.000, sier Fredriksen.

Til sammenligning koster en ny statseid Passat mellom550.000 og 600.000 kroner ferdig rigget med 140 hk turbodiesel. Størremotoralternativer koster nesten 700.000 per bil.

Fredriksen kontaktet Politiets data- og materielltjeneste ifjor høst og fikk godkjenning. I praksis betyr denne løsningen at politiet iFollo forlenger levetiden på sine biler med flere år. Flere av bilene som harfått en ansiktsløftning, hadde allerede tilbakelagt 300-350.000 km. Nå kanfornøyde politifolk kjøre rundt i «nye» biler i minst 200.000 nyekilometer. Samtidig retter Follo pd nåfortløpende opp alle skader og skadestatestikken for småskader er nestenhalvert siste halvår!

For at Follo skal «sikre seg»biler til hundepatrulje også iårene fremover har Fredriksen i samråd med politidistriktets ledelse nåplassert de nyeste V70-ene (som kun er noen år gamle og gått rundt 100.000 kilometer)på lensmannskontorene for lav årlig kilometer. Om to til fire år har dagens«oppstrekte» Volver gjort sitt og da settes disse «bortplasserte» bilene inn påordenstjenesten/hundepatruljen igjen. Ordenstjenestebilene i Follo ruller ca10.000 kilemeter pr bil pr mnd.

- Hvordan er sikkerheten på disse bilene kontra nye?
- Volvo stiller med garanti og sikkerheten er godt ivaretattved at bilene opprinnelig er spesialbygget for politiet. Nå nylig var det enmotor som røyk på en «overhalt» V70, og da ble den erstattet med en ny og varoperativ igjen etter to dager (inkludert ny motorgaranti). Sikkerheten på dissebilene er like god som på nye biler. Forskjellen er bare at de er langtbilligere. Når man kjenner til den anstrengte økonomien i politiet, kan jegikke se at dette akkurat er et problem, sier Fredriksen.

Dersom politiet skulle leid biler fremfor å kjøpe, hadderegnestykket sett helt annerledes ut. En ny Volkswagen Passat med 170hestekrefter og turbodiesel ligger et sted mellom 20.000 og 25.000 kroner åleie i måneden. Leieprisen på en 200 hestekrefters bensinmotor ligger litthøyere, anslagsvis mellom 25.000 og 30.000. Dette forutsatt 90.000kilometer pr år og ett stk hundebur.

Flere følger etter

Tidligere i år var Politiforum til stede på Rudskogen daVolvo viste frem sin nye svenske uniformerte politibiler. Henning Fredriksenvar den gang på plass og viste frem sin «nyvinning». Ledelsen i Volvo varimponert - også etter testkjøring av bilen.

Siden den gang har flere politidistrikter i landet vistinteresse for «Follo-modellen» og både Oslo og Østfold har kastet seg på. Flereandre har også vist interesse.

- Jeg kan gjerne gå god for denne løsningen. Egentlig erdette noe politiet burde gjort for lenge siden, fordi økonomien ikke tilsierstore nybil innvesteringer hvert eneste år. Men eie fremfor leie lønner seg ilengden.

Fredrik Bay på hundetjenesten i Follo mener politiet får enbil som egner seg til deres formål.

- Det er som å kjøre en ny bil. Kjøreegenskapene er gode ogfor oss som kjører så mye på landevei er dette en optimal løsning, sier FredrikBay.


Politi med piggene ute

Politiet tenker miljø når de velger dekk.

HenningFredriksen mener dekkvalg på politibiler blir stadigviktigere, ikke bare tjenestemessig, men også miljømessig. Fredriksen kjørte selv ute som innsatsleder i2007 og vet litt om behov, ønsker og nytteverdien for patruljestyrken.

- Vi kjører mer og mer piggfritt på vinterstid. Piggdekk påvinteren passer ikke under alle forhold, og for oss som kjører mye på europavei(E- 18 og E 6) og i bymiljøer fungerer piggfritt best. Dekkvalg er særdelesviktig med tanke på sikkerhet, miljø, men også tjenestemessig. Det sier segselv at det er dumt å kjøre med pigg på vinteren hvis vi er ute påspaningsoppdrag og skal «snike» oss innpå kriminelle. Da vil piggdekk høreslang vei, sier Henning Fredriksen.

Politiet i Follo har lagt ned mye tid og ressurser for åfinne riktig dekktype på sine biler, og de velger nåkonsekvent dekk som eranbefalt av billeverandører til de enkelte kjøretøyene og forholder seg i dagtil to typer dekkmerker.

- Piggdekk mister ofte piggene raskt når de blir forvarme/ved høy hastighet. Et problem vi har sett fra tidligere er dekkene ikkeer kjørt ordentlig inn før bilene skal ut i «skape oppdrag». Derfor kjører viinn dekkene på mellom 50 og 100 mil til rene transportoppdrag før de skalbrukes «skarpt», sier Fredriksen.

Han peker på at det er viktig at politiet gjør seg opp klaremeninger om de ønsker høyhastighetsdekk eller mellomklassedekk, både sommer ogvinter. Høyhastighetsdekk (som Follo benytter) tåler høyere fart, har bedreveigrep ved belastning men slites litt raskere. Mellomklassedekk varer lengermen tåler på den andre siden ikke like høy hastighet.

- Følg bil- og dekkleverandørenes anbefalinger, samt lytt iegne rekker og velg dekk med omhu, oppfordrer Fredriksen.