Stein Halvorsen arkitekter AS utarbeidet den siste modellen for hvordan politiets beredskapssenter kan se ut, dersom det plasseres på Alnabru.
Stein Halvorsen arkitekter AS utarbeidet den siste modellen for hvordan politiets beredskapssenter kan se ut, dersom det plasseres på Alnabru.

Prosjektet som vokser seg større og større

Tanken om et beredskapssenter for politiet er ti år gammel. Dette er noe av det som har skjedd i saken siden den gang.

Publisert Sist oppdatert

2003

Politihelikopteret blir midlertidig etablert på Gardermoen.

2004

Lahaugmoen, Kjeller, Husebyleiren og Sjursøya blir nevnt som ny lokalisering for politihelikopteret nærmere Oslo. Også Alnabruer inne i bildet.

2007

Politiet melder at de ønsker å samlokalisere politihelikopteret og beredskapstroppen på Alnabru. Den felles basen skal kunne stå klar allerede om tre år.

2010

Politiet melder at også hundetjenesten og bombegruppen ønskes inn i det nye bygget. Planene for bygget ligger nå til behandling i Justisdepartementet, som ennå ikke har avgjort om det skal bygges.

2011

Fem måneder etter 22. juli sier justisminister Grete Faremo at beredskapssenteret vil komme, men at hvor det skal ligge og når det skal skje, ikke er avklart. Statsbygg gis i oppdrag å kartlegge alternative tomter/arealer til et beredskapssenter innenfor Oslos grenser. Senteret skal ha plass til helikoptertjenesten, beredskapstroppen og hundetjenesten, og anslått bygningsmasse oppgis å være 18.600 bruttokvadratmeter (BTA). Tomten må være på minimum 30 dekar.

2012

Januar: Firmaet Anton B. Nilsen Eiendom kaster seg inn i debatten, og ønsker både beredskapssenter og ny politihøgskole velkommen til sin tomt på Lahaugmoen.

Mars: Flertallet i 22. juli-komiteen (Ap, SV, Sp, KrF og Venstre) ønsker fortgang i å få på plass senteret innenfor Oslos bygrense. Høyre og Frp ønsker senteret plassert i Oslo-området.

Mars: Høyre-politiker Anders B. Werp og partikollega og varaordfører Runar Johansen, lanserer Eggemoen i Ringerike som alternativ lokasjon.

Mars: Jernbaneverket uttrykker skepsis til å la politiet bygge beredskapssenter på Alnabru, da de mener tomta er for trang.

April: Statsbygg leverer sin rapport, hvor de vurderer 17 tomtealternativer. Fire tomter, på Alnabru, Kjelsrud, Ulven og Økern, vurderes som best egnet.

Juni: Ap-politiker Signe Øye lanserer Rygge flystasjon i Østfold som alternativ lokasjon.

August: 22. juli-kommisjonen anbefaler at det «må opprettes et beredskapssenter hvor politihelikopteret har base sammen med beredskapstroppen».

August: Frp-leder Siv Jensen sier hun forventer at regjeringen lover penger til beredskapssenteret.

August: I sin redegjørelse etter 22. juli-kommisjonens rapport, sier statsminister Jens Stoltenberg at det skal etableres et beredskapssenter for politiet på Alnabru.

Oktober: I statsbudsjettet for 2013 bevilges det 10 millioner kroner til planlegging av et beredskapssenter på Alnabru.

Desember: Justisminister Grete Faremo (Ap) varsler at prosjekteringen av beredskapssenteret skal starte i 2013, og at det skal stå ferdig om fem år.

2013

Februar: Det blir oppdaget at den anslåtte bygningsmassen på 18.600 bruttokvadratmeter som lå til grunn for Statsbygg-rapporten, egentlig skal være nettokvadratmeter. En ny utregning gir en total anslått bygningsmasse på rundt 34.000 bruttokvadratmeter. Justisdepartementet varsles om arealøkningen.

Mars: Undersøkelser viser at det er kvikkleire på Alnabru-tomta, noe som kan forsinke byggingen.

Juni: Fire Østfold-ordførere ønsker et samlet beredskapssenter for politiet og Forsvaret på Rygge flystasjon.

August: Frp-leder Siv Jensen ønsker omkamp om plasseringen, og mener Lahaugmoen eller en alternativ tomt på Alnabru bør vurderes.

November: Justisminister Anders Anundsen (Frp) varsler en utredning av alternative tomter til Alnabru, samtidig som prosessen på Alnabru går videre. Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold sier Lahaugmoen ikke er ønskelig for politiet.

November: NHP Eiendom lanserer sin tomt på Kjelsrudsom alternativ lokasjon for beredskapssenteret. – Bør vurderes, sier Anundsen.

Desember: Ordfører Kjell B. Hansen (Ap) i Ringerike kommune, henvender seg til justisministeren for å forsøke å få beredskapssenteret til Eggemoen.

2014

Januar: Justisministeren varsler at beredskapssenteret vil bli dyrere og ta lenger tid å bygge, fordi bygningsmassen ble større enn først antatt.

Februar: Politikerne i Skedsmo kommune presser samlet på for å få beredskapssenteret til Lahaugmoen.