Politimester i Vest politidistrikt og Bergen, Kaare Songstad, ser mørkt på økonomisituasjonen i distriktet. Her fra en tidligere pressekonferanse da han jobbet i Politidirektoratet – samme sted han nå har sendt brev til.
Politimester i Vest politidistrikt og Bergen, Kaare Songstad, ser mørkt på økonomisituasjonen i distriktet. Her fra en tidligere pressekonferanse da han jobbet i Politidirektoratet – samme sted han nå har sendt brev til.

Politimesterens fortvilte varsko: Kan måtte kutte 140 årsverk og prioritere ned kriminalitet

En dyr politireform, flyplassvakthold, store saker. Og sykkel-VM. Politimesteren i Vest politidistrikt roper varsko om økonomien og spår at det vil kunne ramme politiets omdømme.

Publisert Sist oppdatert

Nyttårsaften i Bergen. Fyrverkeriet lyser opp himmelen over Bryggen og Torgallmenningen. Kanskje svever det et også forsiktig håp i kruttrøyken fra rakettene.

For politiet har byen mellom de syv fjell de siste par årene minnet mer om en skyggenes dal. Monika-saken. Varsler-sakene. Narkotika-skandalen. Skal 2017 bli året der politiet i Vest reiser seg igjen?

Neppe. Vest politidistrikt har alvorlige problemer. For de som har fulgt politiet en stund, kommer det kanskje ikke årsaken som noen overraskelse: Økonomien.

Økonomisituasjonen er så prekær at politidistriktet er ute av stand til å håndtere både prioritert kriminalitet og alminnelig kriminalitet, er nemlig beskjeden politimester Kaare Songstad kommer med i et brev til Politidirektoratet.

Flere titalls millioner kroner mangler

Litt over to uker etter nyttårsfesten, nærmere bestemt 16. januar, skriver politimesteren i Vest politidistrikt et brev til Politidirektoratet. Det hittil ukjente brevet med den forholdsvis moderate tittelen «Driftsåret 2017 - Presiseringer», inneholder egentlig ikke så mange presiseringer.

Brevet inneholder derimot klare meldinger til politiets øverste ledelse om konsekvensene av en dyster økonomisituasjon.

  • Finansieringen av nærpolitireformen og helt nødvendige utstyrsanskaffelser gjør at utgifter til ansatte må reduseres med 50 millioner kroner i 2017.
  • Hvis distriktet, som Politidirektoratet har forberedt dem på, også må redusere budsjettet med to prosent, vil utgiftene til ansatte måtte reduseres med ytterligere 20 millioner kroner.
  • I tillegg må distriktet øke bemanningen på Bergen lufthavn, etter at det er bestemt at et nytt politikontor må åpnes der. Byen har også fått tildelt sykkel-VM. Det kommer til å koste politiet i Vest dyrt, hvis ikke det fullfinansieres fra sentralt hold.

Politimesteren ser for seg to scenarioer.

I det minst alvorlige, der Vest politidistrikt får dekket opp 50 millioner til årsverk, slipper å redusere budsjettet med to prosent og får fullfinansiert både bemanning på flylass og sykkel-VM, kan distriktet slippe unna med å redusere utgiftene med 30-45 årsverk.

Hvis disse utgiftene bare delvis finansieres og må tas av egen lomme, må distriktet kanskje kutte 100-140 årsverk i 2017.

Politimesteren peker på at det er en ubalanse mellom oppgavene politiet har og tilgjengelige ressurser, og et voksende gap mellom hva befolkningen forventer og politiets faktiske handlingsrom. Politiet i Vest vil slite med å nå mål for 2017 og politimesteren frykter at distriktet vil fortsette å få redusert omdømme og tillit blant befolkningen.

Må snart kutte også i prioriterte oppgaver

Tross reduksjon i tradisjonell kriminalitet, opplever politiet i Vest økning i saker som krever omfattende etterforskning. Kraftig økning i vold i nære relasjoner. Flere ressurskrevende voldssaker. Antallet saker som omhandler seksuelle overgrep har skutt til værs. Antallet slike saker har økt med 66 prosent fra 2014 til 2015 og med 24 prosent fra 2015 til 2016.

Mer etterforskning må gjøres raskt. Prioriterte saksområder spiser etterretningsressurser fra andre viktige saker. Mannskaper må trolig flyttes fra vakt og beredskap og andre oppgaver, til etterforskning, for å kunne nå måltallene som er satt på de prioriterte sakene.

Men det er ikke mye å hente: Politimesteren skriver i brevet at kuttene som anbefales gjort innen mindre prioriterte områder, er allerede tatt ut i tidligere år. Det må snart kuttes også innenfor prioriterte politioppgaver. Føringene som gis fra Politidirektoratet om hvor man bør kutte, er urealistiske når distriktet er i den budsjettsituasjonen politimesteren beskriver.

– De prioriteringer som må gjøres i 2017 kan, om de blir allment kjent, svekke både politidistriktets omdømme og tillit i befolkningen. Årsaken er at befolkningens forventninger til politiet og politiets faktiske handlingsrom nå er kommet i sterk ubalanse, skriver politimester Kaare Songstad.

Politimester Songstad til Politiforum: – Satsningsområdene er ikke finansiert skikkelig

Til Politiforum sier Kaare Songstad at prioriteringsdirektivene fra Riksadvokaten og andre sentrale føringer ikke er tilstrekkelige, når de må prioritere så hardt som de må. Konsekvensene av prioriteringene bestemt av blant annet høyere påtalemyndighet må flere aktører ta ansvar for, mener han.

Han omtaler satsningen på overgrep mot barn som nærmest et «paradigmeskifte hva gjelder ressursallokering». Politidistriktene står i for stor grad aleine om prioriteringene og konsekvensene av dem, utdyper han overfor Politiforum.

– Har ikke de som har bestemt satsningsområdene hengt med i timen når det kommer til finansiering av satsningene?

– Nei. Det må jeg svare et klart nei på. Det vi ser nå av kriminalitetsformer og -metoder er det så nødvendig å jobbe videre med, at vi ikke kan unngå å fortsette med det. De reelle behovene vi har på dette området er ikke finansiert skikkelig, rett og slett. Da går det utover andre deler av tjenesten, sier Songstad.

Han mener politiets satsningsområder utgjør en større del av politiets arbeid i dag enn for 10-15 år siden. Dermed koster satsningene langt mer enn før.

– Det skapes en forventning i samfunnet om at politiet skal gjøre mer og mer på de prioriterte områdene. Disse områdene er riktige og aktuelle, men forventningene til hva vi skal gjøre på dem passer ikke med ressursene som stilles til rådighet. Kanskje er de økte forventningene et resultat av at folk får tak i mer informasjon og kan holde seg oppdatert på hva vi gjør til enhver tid. Her i Vest har vi hatt varsler og hatt tøffe tak innenfor ulike områder, noe som kanskje illustrerer at dette er blitt mer krevende enn før.

– Man må muligens kutte mange årsverk. Hvor skal de tas fra?

– Det kan være fra alle deler av organisasjonen. Men vi må verne de prioriterte områdene, så det blir ikke der. Det vil si at vi må kutte på de mer vanlige saksområdene, som for eksempel skadeverk og vinning. Det er plagsomt nok for folk flest. I tillegg til at vi får problemer med å ansette nye politifolk i 2017. Vakt og beredskap kan også bli utsatt, noe jeg synes er problematisk med tanke på oppbygningen av dette feltet etter 22. juli, sier Songstad.

Han var var selv beredskapsdirektør i Politidirektoratet fram til for ett år siden og hadde ansvar for oppbygningen av beredskapsressurser. Songstad er i dialog med ulike parter for å få regningen for sykkel-VM dekket av andre enn distriktet selv.

– Er det viktig for deg å være tydelig på konsekvensen av økonomien i distriktet?

– Ja. Jeg vil ikke vil bli kritisert for ikke å sa sagt ifra når jeg ser dette. Når jeg ser økonomisituasjonen vi står i, så må jeg si ifra, sier politimesteren.

Fagforeninga: – Surrealistisk

Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund, Kjetil Rekdal, sier lokallaget er kjent med den særdeles stramme økonomisituasjonen.

– At hjulene ikke går rundt og at vi må prioritere innad mellom spesielt prioriterte saker er vi kjent med fra før. Det var blant annet derfor politiet i Norge fikk 300 millioner i frie driftsmidler, som skal til politidistriktene på årets budsjett. Men etterslepet er stort, og det å kutte opp mot 140 stillinger vil være en ekstrem belastning for de som jobber i politiet her, og det vil selvsagt gå utover jobben politiet er satt til å gjøre ovenfor publikum, sier Rekdal.

Han roser sin egen politimester, som sier klart ifra.

– Vi er veldig glade for at politimesteren er så klar over for Politidirektoratet om konsekvensen av budsjettsituasjonen. Vi stiller oss bak det, for distriktet er avhengig av ekstra bevilgninger, forteller Rekdal. Så får vi håpe at Politidirektoratet er like tydelig videre til bevilgende myndigheter, med tanke på å beskrive den reelle økonomiske situasjonen og konsekvensene av manglende oppfølging.

Han sier politiledere synes det er vanskelig å prioritere mellom de viktige sakene.

– Politiet i Bergen skal oppbemanne på Bergen lufthavn og må også være ansvarlige for et stort sykkel-VM. Hvordan fremstår økonomiplanlegginga fra sentralt hold for deg?

– Det virker helt surrealistisk at et distrikt skal huse verdens fjerde største idrettsarrangement uten en eneste ekstrabevilgning, og at det må finansieres innenfor driftsbudsjettet. Vi er helt avhengig av en tilleggsbevilgning her. Og da har jeg ikke kommentert det store antall ferdigutdannede politifolk som enda ikke har fått et tilsettingsforhold i etaten. Det er også en del av totalbildet.

Les svaret fra Politidirektoratet her.

Justis- og beredskapsdepartementet fikk tilsendt spørsmål om saken onsdag ettermiddag, men har ikke svart på hendvendelsen foreløpig. Politiforum kommer tilbake med mer.

LES MER OM POLITI-ØKONOMIEN

Politihuset i Bergen.
Politihuset i Bergen.
Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad.
Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad.
Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Vest, Kjetil Rekdal.
Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Vest, Kjetil Rekdal.
Powered by Labrador CMS