Politimann fikk bot for råkjøring

Fikk telefon fra kona om et mulig innbrudd - rykket ut selv.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Telemarksavisahevndet politimannen til UP at han fikk en telefon hjemmefra om et mulig innbrudd.Istedenfor for å varsle sine kollegaer i politiet, valgte han å rykke ut selvmed privatbilen sin.
Politimannen jobber til daglig ved Telemark politidistrikt,og var ikke på jobb da han ble stoppet av patruljen fra UP.

I forelegget som politimannen ikke har vedtatt, kommer detfrem at han på strekningen mellom Skien og Heistad hadde flere farligeforbikjøringer til tross for møtende trafikk, skriver Telemarksavisa.

På deler av strekningen var veien merket med varsellinje, ogdet skal ifølge forelegget vært tilløp til kø flere steder hvor politimannenvalgte å kjøre forbi.

I løpet av kjøreturen skal han ha brutt fartsgrensen heletre ganger. På strekningen er høyeste lovlige hastighet 60 og 70 kilometer i timen.,men politimannen ble målt til henholdsvis 77, 81 og 91 kilometer i timen,ifølge Telemarksavia.

Saken har vært etterforsket av Vestfold politidistrikt,siden politimannen jobber ved Telemark politidistrikt.

- Han så ingen hensikt i å ringe til politiet, men valgteheller å kjøre selv, sier politiinspektør Magnar Pedersen ved Vestfoldpolitidistrikt til TA.

Politimannens førerkort ble beslaglagt av UP-patruljen påstedet, mot hans samtykke.

- Vi fikk medhold i tingretten til fortsatt beslag, menlagmannsretten har senere opphevet inndragelsen av førerkortet, så det har hanfått tilbake, forteller Magnar Pedersen til TA.

Rettsaken mot politimannen starter 9. januar i Nedre Telemarktingrett.