PHS vil ha færre gjennom denne porten for opptak. Det krever store ressurser å kalle inn et stadig økende søkerantall til opptaksprøver.
PHS vil ha færre gjennom denne porten for opptak. Det krever store ressurser å kalle inn et stadig økende søkerantall til opptaksprøver.

Politihøgskolen vil selv bestemme hvem som skal inn til opptak

Har du karakterer som uansett ikke er gode nok, vil du ikke bli innkalt til opptak, hvis PHS får det som de ønsker.

Publisert Sist oppdatert

I sitt høringssvar til ny forskrift om opptak til bachelorutdanninga ved Politihøgskolen (PHS), støtter PHS et forslag om at Politihøgskolen selv skal bestemme antall søkere som kalles inn til opptak.

Søkertallene til PHS har økt kraftig og en slik endring vil være meget viktig for høgskolen, skriver rektor Nina Skarpenes i høringssvaret som ble sendt til Politidirektoratet før sommeren.

Dekker man de formelle kravene for å søke PHS, må man gjennom fysiske tester. Består man disse, går man videre til egnethetsvurdering, uavhengig av om man har karakterer gode nok til å komme inn.

Grunnet stadig økende søkertall, har volumet søkere økt siste årene. I praksis betyr dette at en økende andel av søkere tas gjennom opptaksprøve-regimet uten at de har en reell mulighet til å få studieplass, grunnet poenggrensene, utdyper rektor Nina Skarpenes i en e-post til Politiforum.

Rektor ved PHS, Nina Skarpenes. Foto: Torkjell Trædal
Rektor ved PHS, Nina Skarpenes. Foto: Torkjell Trædal

Høye poenggrenser

Poenggrensene har økt de siste årene. Bodø har per i dag den laveste poenggrensa, med 46,9 poeng etter suppleringsopptaket. Oslo har den høyeste med 50,0 poeng. Det betyr at man må ha høye karakterer for å kunne begynne på PHS.

Og i framtida vil man trolig måtte ha høye karakterer for å i det hele tatt komme til opptaket.

– En regulering innebærer at vi ikke kaller inn søkere som har en poenggrense som er så lav at de ikke har mulighet til å komme inn, skriver rektor Skarpenes.

Hun mener at det er viktig at PHS får bestemme hvem som kommer inn til opptak, for å kunne sikre en forsvarlig og gjennomførbar opptaksprosess i årene som kommer.

– PHS forplikter seg til å gjennomføre opptaksprøvene etter gitte frister, og må overholde tidsfristene uavhengig av økte søkertall. En regulering av antall studenter som innkalles til opptak skaper forutsigbarhet i ressursbehov, kostnader og planleggingen av opptaket. En regulering vil sikre at PHS kan gjennomføre opptaket også fremover i tid, selv om søkertallene fortsetter å øke.