Det er i dag 102,5 timer våpenopplæring under bachelorutdanningen på Politihøgskolen.
Det er i dag 102,5 timer våpenopplæring under bachelorutdanningen på Politihøgskolen.

Politihøgskolen har doblet våpentreningen

Politihøgskolen (PHS) har gått fra 54 til 102,5 timer våpentrening på bachelorutdanningen.

Publisert Sist oppdatert

Mens det i 2007 var 54 timer våpentrening i bachelorutdanningen, er tallet økt til 102,5 timer i 2014, skriver PHS-rektor Nina Skarpenes i sin blogg på hjemmesiden til PHS.

Skarpenes sier at PHS har arbeidet med å styrke våpen- og taktikkopplæringen de siste årene.

«Vi er nå på et helt annet nivå, både når det gjelder mengde og kvalitet, enn vi var for syv - åtte år siden», skriver hun i bloggen.

Studentene må avlegge eksamen også på dette fagfeltet, og rektor Skarpenes opplyser i bloggen at strykprosenten både for pistol og MP5 er nede i to til tre prosent.

«Tester viser også at det er marginale forskjeller i ferdigheter hos studentene - sammenlignet med personell i etaten som regnes som kvalifisert for opptak til grunnkurs - Innsatspersonell 3», skriver hun.

Skarpenes sier videre at skolens våpen og utstyr er oppgradert de siste årene, og at fagligheten i undervisningen er styrket.

«Vi har gått, litt forenklet sagt, fra generell skytetrening til operativ tilpasset våpenhåndtering», skriver hun, men understreker:

«Opplæringen ved Politihøgskolen er selvsagt ikke fullkommen, og dessverre er det noen studenter som ikke er fornøyd med våpenopplæringen».

Rektor er likevel positiv, når hun avslutningsvis trekker fram resultatet fra en evaluering av studiet foretatt blant fjorårets avgangsstudenter, som viser at 90 prosent av de spurte mener de vil mestre politiinnsats med våpen i noen grad eller stor grad.