Politihelikopteret

Publisert Sist oppdatert

Dette ble det varslet om:

I juni 2010 ble det kjent at politihelikopterets driftsbudsjett ble mer enn halvert, noe som også førte til at helikopterets operative tilgjengelighet sank med nesten 50 prosent.

En rekke ansatte ved helikoptertjenesten advarte den gang om at redusert helikopterkapasitet ville begrense politiets mulighet for å avverge kriminalitet.

Ved årsskiftet 2010/2011 forsvant også reservehelikopteret, noe som reduserte beredskapen ytterligere.

Dette skjedde 22. juli:

Politihelikopteret sto på bakken, og helikoptertjenesten var feriestengt, uten beredskap. Etter angrepet hersket det forvirring internt i politiet om hvorvidt politihelikopteret va mobilisert.

Først klokken 19.09, tre timer og 44 minutter etter bomben gikk av i Oslo, ble helikopteret beordret bemannet. Klokken 21.18 var det i lufta over Oslo.

Dette skriver kommisjonen:

Det må etableres en robust politihelikoptertjeneste i Oslo politidistrikt, og det må etableres samarbeidsordninger som sikrer politiet transportkapasitet i andre deler av landet.

Politihelikopterets kapasitet og rolle i skarpe situasjoner må avklares.