Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.
Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund: Klok beslutning om bevæpning

Både PF-leder Sigve Bolstad og hovedverneombudet støtter POD i ønsket om midlertidig bevæpning av politiet.

Publisert Sist oppdatert

Fredag kom meldingen om at Politidirektoratet ønsker å bevæpne politiet midlertidig, som en følge av trusselvurderingen fra PST, som spesifikt stadfester at politi- og forsvarspersonell er mulige mål.

– Vurderingen er gjort ut ifra et bredt, faglig ståsted, hvor alle sider er vurdert opp mot trusselvurderingen, sier Bolstad til Politiforum.

Han sier PF vurderer dette som en klok og helt riktig beslutning, ut ifra kjennskapen de har, og alvorlighetsgraden som ligger i trusselvurderingen.

– Beslutningen har fokus på sikkerheten til befolkningen, og politiets egensikkerhet, sier han.

Håper på rask avklaring

Også hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth, setter pris på Politidirektoratets beslutning.

Audun Buseth.jpg
Audun Buseth.jpg

– Jeg støtter opp under PODs vurdering og er godt fornøyd med at trusselsituasjonen tas på alvor. Det er bra det legges til rette for at vi kan løse samfunnsoppdraget vårt og samtidig ivareta sikkerheten til politifolk, sier Buseth.

Han håper nå på en rask avklaring, og sier ønsket om å vurdere bevæpning også kommer nedenfra.

– Vi hadde en samling for hovedverneombudene i politiet i begynnelsen av måneden. Inntrykket mitt derfra var at bevæpning måtte vurderes, forteller Buseth.

Må være bevisst våpenet

Dersom det nå blir midlertidig bevæpning av norsk politi, mener Buseth politifolk må tenke over den nye situasjonen som oppstår.

– Vår trening med våpen i politiet handler om bevæpning for skarpe oppdrag. Dersom politiet blir bevæpnet nå, vil vi også løse dagligdagse oppdrag med våpen på hofta. Det er en ny situasjon vi må være bevisst selv, og i opplæring og taktikk må vi tilnærme oss dette på en fornuftig måte. Våpen medfører en del risikofaktorer som vi må ta på alvor, minner Buseth om.

Hovedverneombudet understreker imidlertid at det kun er politifolk som er trent til det som skal bære våpen.

– Vi skal også huske at det er personell som er trent og godkjent for skytevåpen i tjeneste som skal bære våpen. Det er en forutsetning at det er de som skal bevæpnes, avslutter Buseth.