Politifolk skal ikke lenger bære våpen på hofta i daglig tjeneste.
Politifolk skal ikke lenger bære våpen på hofta i daglig tjeneste.

Politiet stopper bevæpningen og går tilbake til fremskutt lagring

Så raskt som mulig og seinest innen 3. februar.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser politiet på sine nettsider.

Onsdag 3. februar opphører dagens godkjenning for midlertidig bevæpning, og seinest denne dagen skal våpenet tilbake i våpenskrinet i politibilene. Dermed vil politiet gå tilbake til fremskutt lagring slik det var før 25. november 2014.

– Politidirektoratets samlede faglige vurdering er at det ikke er grunnlag for å fortsette den midlertidige bevæpningen. Derfor går vi nå tilbake til fremskutt lagring, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding.

Trusselnivået i Norge og nåværende våpeninstruks gir ikke hjemmel til å fortsette den midlertidige bevæpningen.

– Som politidirektør forstår jeg at mange medarbeidere mener at bevæpning oppleves som et nødvendig verktøy. Samtidig må vi forholde oss til det regelverket som gjelder i våpeninstruksen, sier Humlegård.

Han trekker fram at politikorpset gjennom bevæpningen har vist at de er kompetente, og at erfaringene vil brukes i evaluering av bevæpningen videre.

Har ikke lenger hjemmel

Våpeninstruksen til politiet sier at politiet kan bevæpnes med pistol i daglig tjeneste, når det ut ifra risiko- og sårbarhetsanalyser anses som nødvendig for å kunne avverge eller stanse handlinger som vil være til særlig fare for liv og helse eller viktige samfunnsfunksjoner.

Politidirektoratet har, etter å ha diskutert hjemmelen i nasjonal ledergruppe forrige uke og etter møter med vernetjenesten, kommet fram til at det ikke lenger er hjemmel for bevæpning.

Det er ikke lenger noen ekstraordinær situasjon i Norge, mener Politidirektoratet. Dette ble først bestemt i november, men terrorhandlingene i Paris gjorde situasjonen på nytt uoversiktlig. Derfor valgte Politidirektoratet å be om bevæpning i en periode til.

Nå er situasjonen avklart og derfor går politiet tilbake til fremskutt lagring nå. Skulle situasjonen endre seg, vil POD kunne gjøre nye vurderinger, opplyser direktoratet.

Trolig ingen endringer i trusselvurderingene før 3. februar

Politidirekoratet vedgår at man ikke vet hva som vil være en ny normalsituasjon i Norge i dag og i årene som kommer. Derfor ønsker politidirektøren utredningen om bevæpning av politiet velkommen.

Politidirektoratet utreder også andre risikoreduserende tiltak og bevæpningsordninger.

Det var etter at PST i slutten av februar meldte at de vurderte terrortrusselen mot Norge som mindre enn før, at politiet kom fram til at det ikke lenger var grunnlag for å bevæpne politiet.

Etter det Politiforum erfarer, er det ikke planlagt noen ny trusselvurdering eller endring i trusselvurdering som kan gjøre at dette endres før 3. februar.

Advarte mot nye IS-angrep

For noen dager siden advarte Europol, det europeiske politisamarbeidet, om at terrorgruppa IS planlegger nye angrep mot Europa, ifølge NRK.

– IS har styrket sin evne til å utføre terrorangrep globalt, og vil fokusere innsatsen mot Europa etter massakren i Paris, sa lederen for Europol mandag.

Men Europols vurdering av IS evne til å utføre terrorangrep har altså ikke påvirket den norske trusselvurderingene i en skjerpet retning umiddelbart.

PST opplyser til Poltiforum at Europol har sine vurderinger og at PST gjør selvstendige vurderinger.