Skinnjakka er definitivt utdatert, mener mange. Men når blir den oppdatert? Fortsatt usikkert, halvannet år etter at anbudsfristen gikk ut.
Skinnjakka er definitivt utdatert, mener mange. Men når blir den oppdatert? Fortsatt usikkert, halvannet år etter at anbudsfristen gikk ut.

Politiet har valgt sin nye jakkeleverandør

Men det er ukjent hvem som skal levere og når jakker blir levert.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet med å erstatte skinnjakka har vart lenge. I vinter kunne Politiforum fortelle at det var usikkert om politiet kunne ta seg råd til å kjøpe nye jakker. Nå er imidlertid prosessen kommet ett hakk lenger.

Politidirektoratet opplyser at de har valgt én leverandør og har informert resten av tilbyderne om dette. POD vil ikke røpe hvem leverandøren er ennå.

Etter det Politiforum forstår skal det nå signeres kontrakt og deretter er neste skritt på veien at det lages prototyper av de nye jakkene.

Trolig ikke nye jakker i 2016

Opprinnelig var målet til Politiets Fellestjenester, da det ble lyst ut konkurranse om å få levere nye jakker i oktober 2014, å ha jakker synlig på gata nå til høsten.

Men det er det trolig hverken penger eller tid til. Jakkeprosessen er nemlig allerede forsinket i henhold til den opprinnelige planen etter at anbudet ble satt i gang. Allerede i fjor høst, og deretter i desember, håpet politiet å ha svar på hva slags jakke som burde velges.

Politiets Fellestjenester (PFT) sendte til sluttover en evalueringsrapport til POD i februar i år, med forslag til nytt jakkekonsept. Rapporten ble utarbeidet etter blant annet testing av ni ulike typer jakker i flere politidistrikter. Etter det omfattende arbeidet og testinga anbefalte PFT en leverandør og anbefalingen skulle munne ut i en beslutning i POD ikke lenge etterpå.

Men avklaringer rundt valg av leverandør først ble gjort nå i mai. Dermed er det rimelig å anta at de første jakkene ikke vil rekke å komme på plass i 2016.

Lite penger til investeringer

Grunnen til at jakkevalget har tatt tid i år er at det skal ha vært usikkerhet rundt om det er økonomi til de nye jakkene. I et trangt reformår kutter etaten til beinet og lite midler til mange oppgaver går også hardt utover de utviklingsprosjektene som politiet må finansiere selv. Innkjøp av jakker vil nødvendigvis måtte gå utover andre formål.

Da Politiets Fellestjenester utlyste anbudskonkurransen høsten 2014 beregnet de prisen til 45-60 millioner kroner. Det er mye penger i dagens politi, og derfor kunne det hende at jakkeinnkjøpet ble utsatt, kunne Politiforum melde rett før nyttår.

– Det vil bli satt opp et budsjett for hva det vil koste å rulle ut ny jakke, samt å destruere skinnjakka, sa Rune Andersen i POD den gang.

Nå jobber Politidirektoratet og Politiets Fellestjenester altså med den siste innspurten før en ny jakkeavtale kan landes endelig. Arbeidet med å skaffe nye jakker skal etter det Politiforum erfarte i 2013 ha pågått siden 2006.