PST oppdaterte sin trusselvurdering i dag. Der skriver de at blant annet politifolk er ekstra utsatt.
PST oppdaterte sin trusselvurdering i dag. Der skriver de at blant annet politifolk er ekstra utsatt.

Politiet ekstra utsatt for terrorangrep

Det er sannsynlig med terrorangrep i Norge innen ett år. Politi kan være ekstra utsatt, skriver PST. – Vis ekstra årvåkenhet, sier Odd Reidar Humlegård.

Publisert Sist oppdatert

PST oppdaterte sin trusselvurdering klokken 10 i dag. Der skriver PST at det innenfor de neste 12 månedene er sannsynlig at det kan gjennomføres terrorangrep i Norge.

Politifolk kan være ekstra utsatt, ifølge trusselvurderingen.

– Med utgangspunkt i gjeldende trender innenfor ekstreme islamisters mål og metoder, samt det fiendebildet som tegnes av ISIL, kan militært personell, politi og enkelte politiske beslutningstakere være særlig utsatte, skriver PST.

Ber politimenn være årvåkne

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier i en pressemelding at de varsler sine ansatte.

– Vi tar dette på største alvor og har derfor informert våre ansatte. Politimestere og sjef for særorgan er bedt om å gjennomgå sikkerhetsrutiner og eventuelt justere disse i lys av trusselvurderingen. I tillegg har vi bedt våre polititjenestemenn vise ekstra årvåkenhet når de utfører politiarbeid på offentlig sted, sier Humlegård.

I Sverige har myndighetene tidligere i høst sendt brev til politifolk. Der har Rikskrim skrevet at de som jobber med ekstremisme om at de kan være mål for terror.

Oppfordrer til å angripe politi

ISIL skal tidligere i år ha holdt en tale der de oppfordrer spesifikt til angrep mot militære, samt medlemmer av politi-, sikkerhets-, og etterretningstjenester.

Politiet, PST og Forsvaret vil vurdere risikoreduserende tiltak i tiden framover.

Ifølge PST er det felles for de fleste terrorrelaterte arrestasjonene i vestlige land den siste tiden, at det er påvist tilknytninger til ISIL og konflikten i Syria og Irak. Planene skal ha vært å angripe symboltunge mål.