Politidirektoratet har bedt om å få perioden med bevæpnet politi forlenget. Departementet sier ja.
Politidirektoratet har bedt om å få perioden med bevæpnet politi forlenget. Departementet sier ja.

Politiet bevæpnes i to nye måneder

Justis- og beredskapsdepartementet har sagt ja til å forlenge perioden med bevæpning av politiet fram til 15. februar.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag kveld informerte Justis- og beredskapsdepartementet om at de sier ja til å bevæpne politifolk i ytterligere to måneder.

– Politidirektoratet har bedt om en forlengelse av den midlertidige bevæpningen av uniformert innsatspersonell. Justis- og beredskapsministeren har samtykket til å forlenge bevæpningen inntil 15. februar, sier statssekretær Hans J. Røsjorde til NTB.

Politiet har vært bevæpnet over hele landet siden 24. november.

Fortsatt terrorfare

Ifølge departementet vurderer Politidirektoratet fortsatt terrortrusselen som så alvorlig at de har bedt om å forlenge perioden.

I november kom det fram av PSTs oppdaterte trusselvurdering at politifolk og militært personell kunne være ekstra utsatte for terrorangrep.

– Med utgangspunkt i trusselvurderingen som kom for noen uker siden og som sier noe om sannsynligheten for angrep mot politifolk, har vi kommet fram til at vi må gi tjenestepersoner i politiet anledning til å forsvare seg selv og øke sin innsatsevne, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politiforum da POD bestemte seg for å be om bevæpning i 21. november.

Ett års perspektiv

Dersom politiet blir bevæpnet helt fram til 15. februar, vil politifolk ha vært bevæpnet i nesten tre måneder. Men det er langt fra sikkert at denne datoen blir slutten på bevæpningen.

I et intervju i Politiforum denne måneden sier PST-sjef Benedicte Bjørnland at det ikke er noe som klart tyder på at noe vil skje i nær framtid, men at trusselen strekker seg lenger fram i tid.

– Dette er ikke noe som er akutt i utgangspunktet. Vi har laget en vurdering med et ett års tidsperspektiv, hvor vi påpeker at trusselen er skjerpet. Vi sier at det er sannsynlig at det kan skje noe. Det er mer sannsynlig at noe skjer, enn at noe ikke skjer, sier Bjørnland.

I tillegg kan Norge bli en tydeligere del av fiendebildet til aktører som IS framover, når Norge bidrar militært i kampen mot IS.

Bevæpningen møter motstand

Men bevæpningen møter også motstand. På Stortinget har Venstre fremmet et eget forslag for å sikre seg mot at bevæpningen av politiet blir permanent.

SVs nestleder Bård Vegar Solhjell sier til NTB at han synes en diffus global trussel er et tynt grunnlag for å bevæpne politiet, og han mener det er dumt at justis- og beredskapsministeren forlenger den midlertidige bevæpningen uten å orientere Stortinget på forhånd.

Solhjell frykter at midlertidige tiltak kan bli langvarige ordninger, på grunn av det lange perspektivet trusselen fra IS har.

– Men jeg er også kritisk til måten dette gjøres på. Det har ikke vært noen formell prosess med Stortinget rundt dette selv om det denne gang har vært god tid til å forberede noe, sier Solhjell til NTB.