Direktør i Politiets IKT-tjenester, Erik Hasle, og PFT-direktør Helge Clem.
Direktør i Politiets IKT-tjenester, Erik Hasle, og PFT-direktør Helge Clem.

Politidirektører fikk jobb fire dager etter at de søkte

Både Erik Hasle, direktør for Politiets IKT-tjenester og Helge Clem, direktør for Politiets Fellestjenester (PFT) ble ansatt på kort varsel – etter å ha søkt lenge etter søknadsfristen.

Publisert Sist oppdatert

De føyer seg dermed inn i rekken av nye toppledere i politiet som først dukket opp på de offentlige søkerlistene lenge etter at søknadsfristen har gått ut.

Som Politiforum skrev om på torsdag, kom tre av Politidirektoratets (POD) nåværende avdelingsdirektører inn i POD lenge etter søknadsfristen. Både Knut Smedsrud, Karin Aslaksen og Cato Rindal dukket opp senere i prosessen da de fikk jobb i POD under politidirektør Humlegård.

Det samme gjelder også PFT-direktør Helge Clem og direktør i Politiets IKT-tjenester, Erik Hasle.

Fire dager i forkant

Stillingene som direktører for de to nye enhetene som erstatter tidligere Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), ble lyst ut 24. januar 2014, med frist allerede 11. februar.

På den offentlige søkerlista for stillingen som direktør i Politiets IKT-tjenester fra 25. februar, står det 38 navn – 35 menn og tre kvinner. Fem av dem er unntatt offentlighet og ytterligere fem har allerede trukket søknadene sine.

Erik Hasle står ikke på søkerlista. Han er først synlig som kandidat nummer 39 på offentlig søkerliste nummer to fra 27. mars 2014.

Det er samme dag som han søker på stillingen og fire dager før Hasle presenteres som ny direktør.

Hasle er også eneste person som er innstilt til stillingen - innstilt av PODs IKT-direktør Cato Rindal.

– Politiets IKT-tjenester er viktig for politiet. Det har vært en omfattende ansettelsesprosess med mange gode søkere. Jeg er veldig glad for å ha fått en kapasitet som Erik Hasle inn for å styrke teamet. Jeg ser fram til å jobbe sammen med ham i den videre utviklingen av norsk politi, sa Rindal til Politi.no etter ansettelsen.

På søkerliste nummer to har også ytterligere en kandidat trukket seg.

14 hemmelige søkere

Hele 48 navn står på den første offentlige søkerlista til jobben som PFT-direktør fra 19. februar 2014, en drøy uke etter at søknadsfristen gikk ut. 36 av disse er menn, 12 er kvinner.

Ikke mindre enn 14 av dem – 29 prosent – er unntatt offentlighet.

Den 26. februar blir det tatt ut en ny og oppdatert offentlig søkerliste til stillingen. Denne gangen med ett ekstra navn påskrevet – en kvinnelig søker.

Samtidig har fire av de anonyme søkerne trukket seg, mens en femte står oppført med fullt navn og tittel.

En person mangler fortsatt på den 49 navn lange lista: Helge Clem.

To måneder etter fristen

Clem ble presentert som ny PFT-direktør så sent som 11. april, nøyaktig to måneder etter at søknadsfristen til stillingen gikk ut.

Clem søkte på stillingen fire dager tidligere, den 7. april.

Han dukket først opp som kandidat nummer 50 på den tredje offentlige søkerlista, som ble tatt ut på ettermiddagen den 10. april – dagen før han fikk jobben.

– Helge Clem er en leder med solid erfaring fra utvikling og drift av fellestjenester i store organisasjoner. Å få ham med på laget er av stor betydning for den videre utviklingen av Politiets fellestjenester, sa assisterende politidirektør Vidar Refvik til Politi.no etter ansettelsen.

Også Clem var den eneste innstilte til stillingen, innstilt av Refvik.

Innstiller de kvalifiserte

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har tidligere svart Politiforum på spørsmål om hvorfor de innstiller bare én person til flere stillinger.

– Vi innstiller de vi mener er kvalifiserte for jobben, sa han.

– Det vi trenger er folk som går inn i de rollene vi skal ha i et politidirektorat. Det betyr at vi er ganske strenge på hva som kreves. Jeg skjønner at man kan stille spørsmål ved det, men det er også slik at det kan være til slutt at det bare er en eller to som faktisk fungerer i denne jobben når man har vært gjennom denne seleksjonsprosessen. Det er stort sett en da. Og ofte kan man kan si at det skulle vært flere, det kan godt være, men at vi ikke har gått veldig konkret etter den beste, det kan man i hvert fall ikke si. Ikke fra mitt ståsted. Det betyr ikke at alle er fornøyde med ansettelsene. Noen er misfornøyd med de som blir ansatt, av forskjellige grunner, sa Humlegård da han kommenterte det faktum at det kun var én person som var innstilt til jobbene ved flere andre toppstillinger.

– Det er klart at når Politiforum lager en sammenstilling av prosessene, så ser det ut som at vi driver med «short cuts», men det har aldri blitt brukt mer tid på grundigere utvelgelse og rekruttering, og ikke minst det å få tak i nye flinke folk, ikke bare ansette de som søker innen fristen. Det har faktisk ofte vært sånn at søknadsfristen har gått ut og vi har sagt at «dette holder ikke», og vi har måttet vurdere å utlyse på nytt, og forlenge eller fornye. Men heldigvis har vi da ofte gjennom Delphi vært i gang med en prosess for å finne aktuelle søkere som har bladd forbi kunngjøringsteksten til POD, sa Humlegård i reportasjen «Humlebolet» som ble publisert torsdag.

– Enig i at det er sent

I likhet med Hasle og Clem, søkte også IKT-direktør Cato Rindal i POD kort tid - tre dager - før han fikk jobben. Om det sa Humlegård:

– Jeg er enig i at det er sent. Jeg skjønner at man kan være kritisk til det. Fordi han satt i den jobben han gjorde, kunne han jo vært unntatt offentlighet. Det hadde kanskje vært lurere å be om å få ham unntatt offentlighet, hvis det hadde vært hjemmel for det. Det husker jeg ikke detaljene rundt. Men han sto på søkerlista, så man har jo mulighet til å ettergå den og kontrollere den.

Politidirektøren understreket at dette handler om en lengre prosess.

– Jeg kan være enig i at det at han kommer på listen tre dager før ikke oppleves som en god prosess. Men det må sees litt i sammenheng. Det er ikke sånn at de som søker innen fristen får dårligere behandling enn de som søker etterpå. Det er det definitivt ikke.