Politidirektør Odd Reidar Humlegård.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politidirektøren: – Glad for ekstrabevilgninger

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier ekstrabevilgningene til politiet i revidert nasjonalbudsjett vil være til stor hjelp.

Publisert Sist oppdatert

Vi er glade for de ekstra midlene som regjeringen nå foreslår at politiet skal få, sier Humlegård i en pressemelding.

I revidert nasjonalbudsjett ble det klart at politiet får 263,5 millioner kroner ekstra - deriblant en engangsbevilgning på 100 millioner kroner til utstyr og bilinnkjøp.

De vil hjelpe oss til å få en etterlengtet oppgradering innenfor materiell og utstyr. Dette er nødvendig for at vi skal kunne yte bedre publikumstjenester til borgerne parallelt med reformgjennomføringen. Investering i materiell og utstyr er spesielt viktig i et år hvor politiet skal ansette over 650 nye årsverk. Politidirektoratet (POD) vil nå gå inn i forslagene som foreligger og se på hvordan de 100 millionene kan fordeles slik at de kan komme politiet til gode på best mulig måte, sier Humlegård.

POD opplyser at de vil komme tilbake til hvordan disse pengene skal fordeles på politidistriktene.