Politiet skal fortsatt være bevæpnet, har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt.
Politiet skal fortsatt være bevæpnet, har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt.

Politibevæpningen forlenges og våpeninstruksen endres

Politiet blir bevæpnet til 19. april, har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt i dag.

Publisert Sist oppdatert

Beslutningen ble tatt etter at Politidirektoratet ba om en ny forlengelse av den midlertidige bevæpningen av uniformert politi, skriver departementet i en pressemelding.

– Justis- og beredskapsdepartementet har samtykket til å forlenge bevæpningen inntil 19. april 2015, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet i pressemeldingen.

Politidirektoratet har vurdert trusselsituasjonen på nytt og mener fremdeles at trusselen er så alvorlig at uniformert innsatspersonell med nødvendige godkjenninger bør bære pistol i den daglige tjenesten når det er nødvendig for å sikre liv, helse eller viktige samfunnsfunksjoner, står det i pressemeldingen.

Vil informere hvis det blir langvarig

– Samtykket endrer ikke det gjeldende prinsippet om at politiet skal være ubevæpnet. Dersom situasjonen med midlertidig bevæpning av politiet blir langvarig, ser departementet det som naturlig å informere Stortinget på egnet måte, sier Røsjorde.

I november kom det fram av PSTs oppdaterte trusselvurdering at politifolk og militært personell kunne være ekstra utsatte for terrorangrep.

– Med utgangspunkt i trusselvurderingen som kom for noen uker siden og som sier noe om sannsynligheten for angrep mot politifolk, har vi kommet fram til at vi må gi tjenestepersoner i politiet anledning til å forsvare seg selv og øke sin innsatsevne, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politiforum da POD bestemte seg for å be om bevæpning i 21. november.

«Det forutsettes at politiet fortløpende gjennomfører nødvendige tiltak for å redusere risikofaktorer som økt bevæpning kan innebære», understreker departementet i pressemeldingen som kom i dag.

Endring i instruksen

I januar omtalte Politiforum planene til departementet om å endre våpeninstruksen, slik at midlertidig bevæpning i lengre perioder skulle ha hjemmel i loven.

Disse endringene, som er midlertidige, har de nå gjennomført. Nå kan politiet bevæpnes i tre måneder når det er behov for det. Og i tillegg kan de tre månedene utvides med åtte uker.

– Endringen har vært gjennom høring. Justis- og beredskapsdepartementet har på bakgrunn av det endret våpeninstruksens § 10. Dersom vilkårene for bevæpning er oppfylt, kan Justis- og beredskapsdepartementet samtykke til å forlenge bevæpningsadgangen med inntil åtte uker av gangen, skriver departementet i en pressemelding.