Politiberedskapen - tilfeldighetene avgjør

Beredskapen er veldig forskjellig. Flaks eller uflaks er avgjørende for hva publikum kan forvente av politirespons når noe skjer.

Publisert Sist oppdatert

En rask ringerunde til politidistriktene bekrefter bildet som har blitt tegnet av politiet etter 22. juli. Det er tilfeldigheter og flaks eller uflaks som er avgjørende for i hvilken grad de forskjellige politidistriktene kan sette inn mannskaper raskt eller ikke.

Og det er høyst usikkert hvilken kompetanse de første polititjenestemenn på skarpe åsteder har. Politimesteren har sitt på det tørre hvis han velger å bemanne operative patruljer med det som kalles innsatspersonell gruppe 5, altså politifolk uten våpengodkjenning.

Ingen vil la seg intervjue om fakta – det avslører tilfeldighetene som råder. Det er høyst tilfeldig hvordan politidistriktene har utviklet varslingsrutiner. For noen er det flaks hvis de får tak i UEH-mannskaper når det smeller.

Politidirektoratet har utarbeidet detaljert planverk som i teorien beskriver hvilke oppgaver som skal fylles. Men Politidirektoratet har ikke sørget for at planene kan iverksettes når noe skjer – fordi det er høyst tilfeldig hvem og hvordan man får tak i mannskap.

Politimestrene på sin side er i skvis mellom svak økonomi og beredskapstenkingen. Mer enn én operasjonsleder har sendt en stille bønn om at ikke noe må skje nå, når vaktlistene har vært syltynne.