Politiansatte har talt: Øk politibemanningen!

Dersom politiet ikke blir permanent bevæpnet, er forutsetningen å øke bemanningen for raskere å få hjelp i tidskritiske situasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Det svarer hver 7. tjenesteperson som har besvart PFs store våpenundersøkelse.

Spørsmålet «Har du forslag til forbedring av dagens ordning hvis permanent bevæpning ikke er et alternativ?» fikk veldig mange kommentarer fra respondentene. Det er også verdt å merke seg at respondentene kunne krysse av på flere av de oppgitte svaralternativene.

Elektrosjokkvåpen

Rundt halvparten av de spurte svarte at taser, eller elektrosjokkpistol, kan være det politiet i fremtiden må vurdere som nødvendig maktmiddel i stedet for permanent bevæpning. Noen flere mente imidlertid at det å bære ammunisjon på kroppen, ikke nedlåst og plombert i bilene, vil være den viktigste forbedringen. Enkelte benyttet anledningen til å stille kritiske spørsmål til hvorfor man i det hele tatt må plombere tasken med ammunisjon.

Mange foslag

Seks av ti som ble spurt om hva som bør endres dersom politiet ikke blir bevæpnet, krysset av for «bedre våpenopplæring og taktikk». Her er et utvalg av andre synspunkter som framkom fra tjenestepersonene:

 • Egne patruljer for løsning av skarpe oppdrag, jf. britisk modell
 • Bytte peppersprayen med elsjokkvåpen
 • Fjerne plombering
 • Bør ha alminnelig bevæpning, men god mulighet til å låse ned våpenet når det er en ulempe å bære det på kroppen
 • Gi bevæpning til enkelte patruljer, for eksempel UEH (Utrykningsenheten)
 • Flere ikke-dødelige våpen (f.eks gummikuler)
 • UEH-mannskap, samt eventuelt andre trente mannskaper får tilgang til hagle med ikke-dødelig ammunisjon (beanbags), lettere å skyte en løpende mann med hagle enn med pistol
 • Delt eller prioritert bevæpning der deler av patruljen er bevæpnet
 • Blyammunisjon
 • Nærkamptrening, mer AT-trening
 • Fornye lagringen av våpen i bilene, nyere system hvor våpnene er lettere tilgjengelig
 • Fangstnett
 • Alternative våpen med grovere kaliber, samt stålspiss for spesielle oppdrag
 • UEH-patruljer bevæpnes permanent
 • All vår tjeneste blir etter hvert mer og mer spesialisert – det må også gjelde i forhold til hvem som skal bevæpnes